Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Bardzo wysokie wyniki egzaminów zawodowych w naszej szkole! 11.09.2023

W dniu 31 sierpnia 2023 r. poznaliśmy wyniki egzaminów zawodowych, które odbyły się w sesji lato 2023 r.

KWALIFIKACJA INF. 02
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Przystąpiło - 53 uczniów Zdało - 52 uczniów
Zdawalność:
98% - Technikum Informatyczne SCI
73% - technika w woj. zachodniopomorskim
76% - technika w kraju
Średni wynik w części pisemnej - 79% (próg zdawalności 50%)
Średni wynik w części praktycznej -97% (próg zdawalności 75%)


KWALIFIKACJA INF. 03
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przystąpiło - 82 uczniów
Zdało - 81 uczniów
Zdawalność:
98,8% - Technikum Informatyczne SCI
70% - technika w woj. zachodniopomorskim
70% - technika w kraju
Średni wynik w części pisemnej - 84% (próg zdawalności 50%)
Średni wynik w części praktycznej - 95% (próg zdawalności 75%)


KWALIFIKACJA INF. 04
Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przystąpiło - 31 uczniów
Zdało - 28 uczniów
Zdawalność:
90% - Technikum Informatyczne SCI
60% - technika w kraju
Średni wynik w części pisemnej - 84% (próg zdawalności 50%)
Średni wynik w części praktycznej - 91% (próg zdawalności 75%)


Sukces naszej szkoły jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i zaangażowania całej społeczności. Gratuluję uczniom wysokich indywidualnych wyników, które są dla nas - pedagogów motywacją do pracy i źródłem satysfakcji.

Składam serdeczne podziękowania!
Dyrektor SzkołyRekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2023".

Akademia Cisco
Oracle Academy
Acodemia#SCI

Projekty unijne