Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

KOMUNIKAT (Dotyczy uczniów przyjętych do szkoły) 04.07.2019

Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów zewnętrznych stanowi jednocześnie potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy