Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Projekty unijne

SKUTECZNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W TECHNIKUM SCI

Projekt „Skuteczne kształcenie zawodowe w Technikum SCI” realizowany jest w okresie od 1.09.2018 r. do 30.05.2021 r. a jego głównym celem jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach zawodów IT przez 313 uczniów oraz zdobycie praktycznego doświadczenia poprzez odbycie staży zarówno przez uczniów jak i 10 nauczycieli Technikum Informatycznego SCI. Ponadto, w ramach projektu utworzona zostanie klasa patronacka, której program nauczania zostanie zmodyfikowany pod kątem potrzeb rynku pracy.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I – IV oraz nauczycieli Technikum Informatycznego SCI.

Dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie przewidziano:

 • doradztwo zawodowe, którego celem jest ocena indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów
 • staż, którego celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego i zwiększenie poziomu wiedzy praktycznej

Wsparcie dla uczniów klas I obejmuje:

 • kurs CompTIA ITF zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs z języka programowania Python na poziomie podstawowym

Wsparcie dla uczniów klas II obejmuje:

 • kurs CISCO Essentials zakończony autoryzowanym egzaminem

Wsparcie dla uczniów klas III obejmuje:

 • kurs CISCO ICND 1 zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs C++ zakończony autoryzowanym egzaminem

Wsparcie dla uczniów klas IV obejmuje:

 • kurs Java zakończony autoryzowanym egzaminem
 • dodatkowe zajęcia z rozszerzonej matematyki

Utworzenie klasy patronackiej obejmuje:

 • stworzenie klasy patronackiej dla 28 uczniów
 • stworzenie programu nauczania zmodyfikowanego pod kątem uwarunkowań rynku pracy w branży IT
 • wprowadzenie przedmiotu „Programowanie z elementami testowania oprogramowania” wykraczającego poza podstawę programową

Wsparcie dla nauczycieli obejmuje:

 • staż o tematyce zbieżnej z indywidualnymi ścieżkami kompetencyjno-kwalifiakcyjnymi nauczycieli i dotyczący zajęć przez nich prowadzonych.

PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RAMACH SPECJALIZACJI PROGRAMOWANIE GIER ORAZ PROGRAMOWANIE W TECHNIKUM INFORMATYCZNYM SCI

Od stycznia 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku realizowaliśmy projekt "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI”. Projekt realizowany był przez Unifinanse Sp. z o.o. w partnerstwie ze Szczecińskim Collegium Informatycznym. Udział w nim wzięło 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 56 uczniów naszej szkoły.

Projekt objął:

 • modyfikację programów nauczania w ramach specjalizacji Programowanie gier i Programowanie pod kątem dostosowania do potrzeb i wymogów rynku pracy,
 • doradztwo zawodowe,
 • dodatkowe zajęcia z programowania,
 • staże w przedsiębiorstwach branży IT,
 • utworzenie w szkole Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa).

TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE

W październiku 2017 roku ruszyła rekrutacja do projektu "TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE". Projekt skierowany jest do uczniów 2-4 klas Technikum informatycznego Szczecińskiego Collegium Informatycznego SCI. W ramach projektu uczestnicy (60 osób) wezmą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym indywidualnym i grupowym, specjalistycznych szkoleniach informatycznych i stażach zawodowych.

Jeśli chodzi o udział w specjalistycznych szkoleniach informatycznych każdy uczestnik będzie mógł zdecydować się na jedną z opcji:

 1. Szkolenie Cisco IT Essentials - autoryzowane szkolenie przygotowujące do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA IT Fundamentals (60 godzin)
  +
  Szkolenie C, C++ - przygotowujące do zdania egzaminu zewnętrznego CPA (70 godzin)
 2. Szkolenie C, C++ - przygotowujące do zdania egzaminu zewnętrznego CPA (70 godzin)
 3. Szkolenie Cisco ICND1 - kończące się certyfikatem CCENT® (140 godzin)

W ramach projektu sfinansowane zostaną koszty szkoleń, jak i koszty udziału uczestników w egzaminach zewnętrznych po zakończeniu szkoleń w ramach projektu.


"APKI++"

W styczniu 2017 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „Apki++” realizowanego przez Fundację Media 3.0, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Formy wsparcia w ramach projektu:

 • wsparcie mentorskie dla nauczycieli oraz uczniów online (poprzez e-mail  - dla nauczycieli, poprzez forum.apki.org - dla nauczycieli i uczniów)
 • dostęp do indywidualnego panelu platformy apki.org pozwalającego na indywidualną pracę z uczniem lub grupą uczniów (tworzenie indywidualnych interaktywnych zadań, etc.)
 • możliwość wzięcia udziału w hackathonach online dla uczniów szkół z możliwością otrzymania nagrody rzeczowej
 • możliwość wzięcia udziału w webinariach online ze specjalistami.

ICT (B)usiness to (2) (E)ducation

W 2012 roku wraz z Technoparkiem Pomerania realizowaliśmy projekt pn. "ICT (B)usiness to (2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy". Celem projektu było zbliżenie programów nauczania informatycznych szkół zawodowych do potrzeb pracodawców, przeszkolenie nauczycieli z najnowszych i najpopularniejszych języków programowania oraz stworzenie nowego modelu współpracy pomiędzy nauczycielami a pracodawcami.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy