Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Projekty unijne

PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RAMACH SPECJALIZACJI PROGRAMOWANIE GIER ORAZ PROGRAMOWANIE W TECHNIKUM INFORMATYCZNYM SCI

W styczniu 2018 roku rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI”. Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2019 r. przez Unifinanse Sp. z o.o. w partnerstwie ze Szczecińskim Collegium Informatycznym. Skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 56 uczniów naszej szkoły.

Projekt obejmuje:

 • modyfikację programów nauczania w ramach specjalizacji Programowanie gier i Programowanie pod kątem dostosowania do potrzeb i wymogów rynku pracy,
 • doradztwo zawodowe,
 • dodatkowe zajęcia z programowania,
 • staże w przedsiębiorstwach branży IT,
 • utworzenie w szkole Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa).

TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE

W październiku 2017 roku ruszyła rekrutacja do projektu "TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE". Projekt skierowany jest do uczniów 2-4 klas Technikum informatycznego Szczecińskiego Collegium Informatycznego SCI. W ramach projektu uczestnicy (60 osób) wezmą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym indywidualnym i grupowym, specjalistycznych szkoleniach informatycznych i stażach zawodowych.

Jeśli chodzi o udział w specjalistycznych szkoleniach informatycznych każdy uczestnik będzie mógł zdecydować się na jedną z opcji:

 1. Szkolenie Cisco IT Essentials - autoryzowane szkolenie przygotowujące do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA IT Fundamentals (60 godzin)
  +
  Szkolenie C, C++ - przygotowujące do zdania egzaminu zewnętrznego CPA (70 godzin)
 2. Szkolenie C, C++ - przygotowujące do zdania egzaminu zewnętrznego CPA (70 godzin)
 3. Szkolenie Cisco ICND1 - kończące się certyfikatem CCENT® (140 godzin)

W ramach projektu sfinansowane zostaną koszty szkoleń, jak i koszty udziału uczestników w egzaminach zewnętrznych po zakończeniu szkoleń w ramach projektu.


"APKI++"

W styczniu 2017 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „Apki++” realizowanego przez Fundację Media 3.0, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Formy wsparcia w ramach projektu:

 • wsparcie mentorskie dla nauczycieli oraz uczniów online (poprzez e-mail  - dla nauczycieli, poprzez forum.apki.org - dla nauczycieli i uczniów)
 • dostęp do indywidualnego panelu platformy apki.org pozwalającego na indywidualną pracę z uczniem lub grupą uczniów (tworzenie indywidualnych interaktywnych zadań, etc.)
 • możliwość wzięcia udziału w hackathonach online dla uczniów szkół z możliwością otrzymania nagrody rzeczowej
 • możliwość wzięcia udziału w webinariach online ze specjalistami.

ICT (B)usiness to (2) (E)ducation

W 2012 roku wraz z Technoparkiem Pomerania realizowaliśmy projekt pn. "ICT (B)usiness to (2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy". Celem projektu było zbliżenie programów nauczania informatycznych szkół zawodowych do potrzeb pracodawców, przeszkolenie nauczycieli z najnowszych i najpopularniejszych języków programowania oraz stworzenie nowego modelu współpracy pomiędzy nauczycielami a pracodawcami.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy