Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego - procedury 29.08.2020

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 przekazujemy podstawowe informacje dotyczące procedur bezpieczeństwa. Cały dokument znajduje się w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu w sekcji "Pliki szkoły".

I. Do szkoły może przychodzić tylko:
- uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
- uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
- uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
Przez objawy, o których mowa powyżej rozumie się: podwyższoną temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu.

II. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach (sekretariat, gabinet pedagoga, gabinet dyrektora szkoły) po wcześniejszym obowiązkowym umówieniu się telefonicznie (sekretariat - 91 488-47-37).

III. Dokumenty dotyczące uczniów (np. zaświadczenia, skierowania), w miarę możliwości, będą wydawane i przekazywane elektronicznie.

IV. W częściach wspólnych (m.in. klatki schodowe, korytarze, toalety, świetlica) wprowadza się obowiązek zasłaniania ust oraz nosa przez wszystkie osoby przebywające w szkole.

V. Każdy uczeń ma obowiązek posiadać własne środki ochrony:
- płyn lub żel dezynfekujący do indywidualnego użytku,
- osłonę ust i nosa (np. maseczkę ochronną, przyłbicę, półprzyłbicę),
- komplet rękawiczek ochronnych (para).

VI. Wykaz telefonów do osób odpowiedzialnych w szkole za przyjmowanie informacji w sprawach sanitarno-epidemiologicznych od uczniów, rodziców (opiekunów prawnych), pracowników szkoły:
- Dyrektor Szkoły – Alicja Kwiatek – 604-441-214
- Dyrektor Zarządzający – Jacek Kwiatek – 604-441-208
- Kierownik Szkolenia Praktycznego – Adam Czarniawski – 605-405-527
- Sekretariat szkoły – Agnieszka Strydzińska – 91 488-47-37.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2021".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy