Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Rekrutacja do projektu „TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE” 11.10.2017

informatyk_logo

11 października ruszyła rekrutacja do projektu "TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE". Projekt skierowany jest do uczniów 2-4 klas Technikum informatycznego Szczecińskiego Collegium Informatycznego SCI. W ramach projektu uczestnicy (60 osób) wezmą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym indywidualnym i grupowym, specjalistycznych szkoleniach informatycznych i stażach zawodowych.

Jeśli chodzi o udział w specjalistycznych szkoleniach informatycznych każdy uczestnik będzie mógł zdecydować się na jedną z opcji:

  1. Szkolenie Cisco IT Essentials - autoryzowane szkolenie przygotowujące do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA IT Fundamentals (60 godzin)
    +
    Szkolenie C, C++ - przygotowujące do zdania egzaminu zewnętrznego CPA (70 godzin)
  2. Szkolenie C, C++ - przygotowujące do zdania egzaminu zewnętrznego CPA (70 godzin)
  3. Szkolenie Cisco ICND1 - kończące się certyfikatem CCENT® (140 godzin)

W ramach projektu sfinansowane zostaną koszty szkoleń, jak i koszty udziału uczestników w egzaminach zewnętrznych po zakończeniu szkoleń w ramach projektu.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście i za pośrednictwem poczty w terminie 11-17.10.2017r. Drugi etap rekrutacji w formie spotkania z Komisją Rekrutacyjną odbędzie się w terminie 18.-20.10.2017r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 24.10.2017r. Więcej szczegółów o rekrutacji i dokumenty aplikacyjne do pobrania można znaleźć na stronie: stronie. Dokumenty aplikacyjne można także w wersji papierowej pobrać w Punkcie Informacyjnym Projektu w Szczecińskim Collegium Informatycznym SCI, ul. Mazowiecka 13, piętro II, gabinet dyrektora.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Punktem Informacyjnym Projektu w Szczecińskim Collegium Informatycznym SCI, ul. Mazowiecka 13, piętro II, gabinet dyrektora lub pod numerem telefonu 91 424 40 72 (w godz. 12:00-16:00), za pośrednictwem maila: laskowska@gos-polska.pl.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

zestaw logosow

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy