Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Spotkanie z przedstawicielem WE ZUT 28.03.2018

W środę, 28 marca, w ramach promocji wyższych uczelni, spotkaliśmy się z doktorem Piotrem Lechem z Katedry Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie. Dowiedzieliśmy się o interesujących projektach realizowanych na Wydziale, szeroko rozumianej automatyce, zastosowaniach ARDUINO oraz o zasadach rekrutacji i perspektywach pracy.

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy