Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów 26.02.2019

Z radością informujemy, że 21 lutego 2019 r. uczeń klasy 2B – Karol Jurski odebrał dyplom potwierdzający uzyskanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Karol, w towarzystwie swoich Rodziców i Wychowawczyni, odebrał tę cenną nagrodę z rąk wicewojewody - pana Marka Subocza oraz wicekuratora Kuratorium Oświaty w Szczecinie – pana Jerzego Sołtysiaka. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w swojej szkole średnią ocen albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Takie warunki spełnił Karol, pomimo sporej konkurencji wśród swoich rówieśników. Karolowi i jego Rodzicom gratulujemy wspaniałej nagrody i życzymy kolejnych edukacyjnych sukcesów!

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy