Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018! 04.09.2017

W poniedziałek, 4 września, uroczyście powitaliśmy nowy rok szkolny. Pani Dyrektor powitała zebranych i przeczytała list Minister Edukacji na rozpoczęcie zajęć w szkołach. Życzyła szczególnie, aby pojawiające się wyzwania w najbliższym czasie były dla każdego źródłem satysfakcji i dodawały motywacji do dalszych działań.

W dalszej części zapoznaliśmy się z wynikami rekrutacji do klas pierwszych oraz z bardzo dobrymi wynikami egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych. Gratulujemy!

Naszą uroczystość uświetniło podpisanie listu intencyjnego z firmą brightONE Sp. z o. o. o współpracy w zakresie kształcenia informatycznego. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny będzie dla nas czasem wielu sukcesów edukacyjnych, czasem pełnym pozytywnych doświadczeń związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności i wiedzy.

Wszystkim życzymy wspaniałego roku szkolnego 2017/2018!


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy