Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Wizyta uczniów klas pierwszych na WI ZUT 12.03.2018

W ramach współpracy Wydziału Informatyki ZUT z Technikum Informatycznym SCI w lutym odbyły się zajęcia laboratoryjnie dla uczniów na Wydziale Informatyki. W Laboratorium Systemów Technicznych uczniowie klas pierwszych zapoznali się ze stanowiskami laboratoryjnymi oraz poznali budowę i działanie bramek logicznych. Zajęcia zostały przeprowadzone przez dr Małgorzatę Pelczar i mgr inż. Jarosława Fastowicza.

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy