Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Wyróżnienie dla Szkoły podczas Zachodniopomorskiej Gali Informatycznej! 22.11.2018

W czwartek, 15 listopada, nasza Szkoła otrzymała zaszczytne wyróżnienie, przyznane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, za szczególny wkład w rozwój kompetencji cyfrowych młodzieży. Jubileusz 70-lecia polskiej informatyki to wspaniała okazja do wspomnień, podsumowania i wyróżnienia osiągnięć minionych lat, a także prezentacji aktualnych dokonań i kierunków rozwoju IT. Szczególne podziękowania składamy na ręce Oddziałowi Zachodniopomorskiemu PTI, z którym mamy zaszczyt i przyjemność współpracować przy realizacji licznych projektów informatycznych

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy