Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Wysokie wyniki egzaminów zawodowych! 07.09.2017

W piątek, 25 sierpnia, Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które odbyły się w sesji czerwiec-lipiec 2017. Z radością przekazujemy wyniki:

Kwalifikacja E.12 (klasy drugie):

  • Technikum Informatyczne SCI - zdawalność – 92%
  • OKE Poznań (okręg) - zdawalność – 77%

Kwalifikacja E.13 (klasy trzecie):

  • Technikum Informatyczne SCI - zdawalność – 92%
  • OKE Poznań (okręg) - zdawalność – 77%

Serdecznie gratulujemy uczniom bardzo wysokich wyników i nauczycielom przygotowującym ich do egzaminów.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy