Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Zakończenie projektu "TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE" 18.12.2018

Z dniem 31 sierpnia 2018r. zakończyliśmy realizację projektu "TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE". W ramach projektu 60 uczniów Szczecińskiego Collegium Informatycznego SCI uczestniczyło w:

  • grupowym i indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym,
  • specjalistycznych szkoleniach informatycznych C, C++, Cisco IT Essentials, Cisco ICND1 zakończonych egzaminami zewnętrznymi - CPA, CompTIA IT Fundamentals, CCENT,
  • stażach zawodowych w branży IT u zachodniopomorskich pracodawców.

W wyniku udziału w projekcie aż 54 z 60 uczestników podniosło swoje kwalifikacje zawodowe w branży IT, zdając egzamin zewnętrzny. Jednocześnie wszyscy uczestnicy projektu (60 osób) uczestniczyli w trwających 160 godzin stażach w przedsiębiorstwach, zdobywając cenne doświadczenie i umiejętności zawodowe.

Projekt był realizowany w partnerstwie z GOS Polska Sp. z o.o.

Dziękujemy wszystkim uczniom SCI za aktywny udział w projekcie i życzymy powodzenia w dalszym rozwoju kariery zawodowej w branży IT!


Szczegółowe wyniki egzaminów w projekcie TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE

     
  • szkolenie Cisc IT Essentials – na 30 uczestników 29 zdało egzamin zewnętrzny CompTIA IT Fundamentals,
  • szkolenie C, C++ - na 49 uczestników 43 zdało egzamin i uzyskało certyfikat CPA (C++ Certified Associate Programmer),
  • szkolenie Cisco ICND1 -  na 11 uczestników 5 zdało egzamin zewnętrzny CCENT® i uzyskało certyfikat.egzaminu zewnętrznego CCENT®.

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy