Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Zapytanie Ofertowe Nr 1/SCI/2019 21.01.2019

Szanowni Państwo,

Szczecińskie Collegium Informatyczne Sp. z o.o. realizujące projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPZP.08.06.00-32-K050/18-00 pn „Skuteczne kształcenie zawodowe w Technikum SCI” zaprasza do złożenia oferty na dostawę podręczników dla uczestników szkoleń (Formularz zapytania ofertowego 1/SCI/2019 w załączeniu).

Oferty należy przesyłać do 28 stycznia 2019 roku na adres: agnieszka.strydzinska@sci.edu.pl.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy