Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Zmiana terminów rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych 25.04.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 657) ustalone przez Zachodniopomorską Kurator Oświaty terminy rekrutacji zostały anulowane, a nowe terminy mają zostać ustalone i podane do publicznej wiadomości na stronie MEN.

Aktualnie oczekujemy na nowy harmonogram terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas I szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy