Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Egzamin zawodowy

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na stronach:

Drodzy Uczniowie

Złote, Srebrne i Brązowe… najlepsze szkoły to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość. Dobra szkoła otwiera wszystkie drzwi, daje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje postawę życiową młodego człowieka.

Od kilku lat należymy do prężnie rozwijających się szkół ponadpodstawowych. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach absolwentów, których można spotkać w gronie studentów uczelni studiów technicznych.

Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz wysokie miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Szkół opracowanym przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

Od roku szkolnego 2021/2022 w zawodzie Technik Informatyk występują dwie kwalifikacje:

  • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Od roku szkolnego 2021/2022 w zawodzie Technik Programista występują dwie kwalifikacje:

  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Od roku szkolnego 2017/2018 w zawodzie Technik Informatyk występują dwie kwalifikacje:

  • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Wyniki porównawcze egzaminu zawodowego

Sesja lato 2023
KWALIFIKACJA INF. 04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
Przystąpiło31 uczniów
Zdało28 uczniów
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 90%
Krajzdawalność - 60%
Średni wynik w części pisemnej84% (próg zdawalności 50%)
Średni wynik w części praktycznej91% (próg zdawalności 75%)

KWALIFIKACJA INF. 03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Przystąpiło82 uczniów
Zdało81 uczniów
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 98,8%
Województwozdawalność - 70%
Krajzdawalność - 70%
Średni wynik w części pisemnej84% (próg zdawalności 50%)
Średni wynik w części praktycznej95% (próg zdawalności 75%)

KWALIFIKACJA INF. 02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
Przystąpiło53 uczniów
Zdało52 uczniów
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 98%
Województwozdawalność - 73%
Krajzdawalność - 76%
Średni wynik w części pisemnej79% (próg zdawalności 50%)
Średni wynik w części praktycznej97% (próg zdawalności 75%)

Sesja zima 2023
KWALIFIKACJA INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Przystąpiło83 uczniów
Zdało81 uczniów
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 97%
Województwozdawalność - 70%
Krajzdawalność - 66%
Średni wynik w części pisemnej89% (próg zdawalności 50%)
Średni wynik w części praktycznej97% (próg zdawalności 75%)

Sesja czerwiec-lipiec 2022
KWALIFIKACJA INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Przystąpiło31 uczniów
Zdało31 uczniów
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 100%
Województwozdawalność - 53%
Krajzdawalność - 70%
Średni wynik w części pisemnej85% (próg zdawalności 50%)
Średni wynik w części praktycznej97% (próg zdawalności 75%)

KWALIFIKACJA INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
Przystąpiło137 uczniów
Zdało134 uczniów
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 97,5%
Województwozdawalność - 75%
Krajzdawalność - 80%
Średni wynik w części pisemnej87,8% (próg zdawalności 50%)
Średni wynik w części praktycznej97,6% (próg zdawalności 75%)

Sesja styczeń-luty 2022
Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 90%
Krajzdawalność - 58%
Województwozdawalność - 59%
Szczecinzdawalność - 70%

Sesja czerwiec-lipiec 2021
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 88%
Krajzdawalność - 77%
Województwozdawalność - 72%
Szczecinzdawalność - 79%

Sesja styczeń-luty 2021
Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Technikum Informatyczne SCIzdawalność - 93,42%
Krajzdawalność - 63%
Województwozdawalność - 71%
Szczecinzdawalność - 68%

Sesja czerwiec-lipiec 2020
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 80%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 69,2%
CKE (kraj)zdawalność - 57%

Sesja styczeń-luty 2020
Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 97,5%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 68,6%
CKE (kraj)zdawalność - brak danych

Sesja czerwiec-lipiec 2019
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 94%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 73%
CKE (kraj)zdawalność - brak danych

Sesja styczeń-luty 2019
Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 87,0%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 52,8%
CKE (kraj)zdawalność - brak danych

Sesja czerwiec-lipiec 2018
Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 98%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 77%
CKE (kraj)zdawalność - 81,43%

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 91%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 65%
CKE (kraj)zdawalność - 70,58%

Sesja styczeń-luty 2018
Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 82%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 58%
CKE (kraj)zdawalność - 59,14%

Sesja maj-czerwiec-lipiec 2017
Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 92%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 77%
CKE (kraj)zdawalność - 77,98%

Sesja maj-czerwiec-lipiec 2017
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 87%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 71%
CKE (kraj)zdawalność - 76,34%

Sesja styczeń-luty 2017
Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 91%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 68%
CKE (kraj)zdawalność - 70,74%

Sesja maj-czerwiec-lipiec 2016
Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 95%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 79%
CKE (kraj)zdawalność - 81,95%

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 80%
OKE Poznań (okręg)zdawalność – 73%
CKE (kraj)zdawalność – 78,65%

Sesja styczeń-luty 2016
Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 84%
OKE Poznań (okręg)zdawalność – 66%
CKE (kraj)zdawalność - 67%

Sesja maj-czerwiec-lipiec 2015
Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 90%
OKE Poznań (okręg)zdawalność – 82,7%
CKE (kraj)zdawalność – 85,13%

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 90%
OKE Poznań (okręg)zdawalność – 66,6%
CKE (kraj)zdawalność – 70,57%

Wyniki porównawcze egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie Technik Informatyk / Technik Programista
zdawalność ogółem w %

Linki:


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy

Projekty unijne