Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Sukcesy szkoły

SUKCESY W REALIZACJI PROJEKTU UNIJNEGO

W dniu 31 grudnia 2023 r. zakończyliśmy realizację działań w ramach projektu „Nowa wiedza nowa przyszłość” finansowanego w ramach RPO WZ 2014-2020. Celem projektu było podniesienie kompetencji, uzyskanie kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych certyfikatami międzynarodowymi oraz zdobycie praktycznego doświadczenia u pracodawców zewnętrznych zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli Technikum Informatycznego SCI. Wszystkie założenia zostały osiągnięte w 100%.

ZREALIZOWANO:

 • 1950 godzin szkoleń dla uczniów w ramach kursów: bezpieczeństwo systemów komputerowych, Networking Fundamentals, systemy serwerowe, CompTIA ITF, JAVA, C++, Python, IC3 Spark, aplikacje mobilne oraz cyberbezpieczeństwo.
 • 72 godziny szkoleń dla nauczycieli w ramach kursów: kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, IC3 Spark oraz montaż i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.
 • 533 egzaminy zewnętrzne - 20 nauczycieli oraz 322 uczniów zdobyło międzynarodowe certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji w tym:
  • MTA Security Fundamentals – 28 uczniów,
  • Information Technology Specialist JAVA – 67 uczniów,
  • Information Technology Specialist Networking – 19 uczniów,
  • Windows Server Administration Fundamentals – 21 uczniów,
  • CompTIA ITF+ - 41 uczniów,
  • C++ Certified Associate Programmer (CPA) – 76 uczniów,
  • Certified Associate in Python Programming (PCAP) – 24 uczniów,
  • eLearnSecurity Junior Penetration Tester (eJPT)– 27 uczniów,
  • IC3 Spark – 168 uczniów, 10 nauczycieli,
  • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci do 1kV – 10 nauczycieli.
 • 361 staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli na łącznie 51 950 godzin.

Serdecznie gratulujemy sukcesów wszystkim uczniom i nauczycielom.

TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI "ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2024"

Z radością i satysfakcją informuję o bardzo wysokich miejscach naszej szkoły w 26. edycji prestiżowego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024.

W Rankingu Głównym Techników zajęliśmy:

 • 6. miejsce w Polsce,
 • 1. miejsce w Szczecinie,
 • 1. miejsce w województwie zachodniopomorskim.

Pełen Ranking Główny - https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-glowny-technikow
Pełen Ranking Wojewódzki - https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-zachodniopomorski

W Rankingu Maturalnym Techników zajęliśmy:

 • 4. miejsce w Polsce,
 • 1. miejsce w Szczecinie,
 • 1. miejsce w województwie zachodniopomorskim.

Pełen Ranking Maturalny - https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-maturalny-technikow

Wielką zasługę w tym sukcesie mają maturzyści '23, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów rozszerzonych.

Uzyskany tytuł "ZŁOTEJ SZKOŁY 2024" jest zaszczytnym potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia. W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 1231 techników (spośród wszystkich 1755), które spełniły tzw. kryterium wejścia.

Słowa wdzięczności i uznania kieruję do Grona Pedagogicznego, Uczniów, Absolwentów, Rodziców, Partnerów - Uczelni i Firm Branży IT, za zaangażowanie i wspólne budowanie szczęśliwej szkoły, jednocześnie pamiętając, że "DOBRA SZKOŁA OTWIERA CAŁY ŚWIAT".

Serdecznie dziękuję i gratuluję całej Społeczności Szkolnej!

Alicja Kwiatek
Dyrektor Szkoły

Stypendysta Fundacji na rzecz Rozwoju ZUT 2023/2024

Z wielką radością informujemy, że absolwent Olaf Sozański, został stypendystą Fundacji na rzecz Rozwoju ZUT i otrzymał stypendium w kwocie 25.000 zł. Celem Fundacji jest przyciągnięcie najzdolniejszych młodych ludzi do Szczecina, pomoc w ukończeniu studiów i zaplanowaniu dobrej przyszłości. Podejmowane wspólnie działania i zaangażowanie przyczynią się do realizacji słów Erasmusa „Nadzieja narodu tkwi w odpowiednim wyedukowaniu jego młodzieży”.

Stypendyści Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2023/2024

Z ogromną dumą, satysfakcją i przyjemnością informujemy, że 10. absolwentów naszej szkoły zostało stypendystami programu stypendialnego dla młodzieży rozpoczynającej naukę w uczelniach wyższych na obszarze woj. zachodniopomorskiego w roku akademickim 2023/2024.

Wśród wyróżnionych są absolwenci Technikum Informatycznego SCI:

Katarzyna Pstrokońska, Julia Chmiel, Adam Suchomski, Michał Flamer, Julian Vrtiska, Kamil Kowerski, Michał Tomf, Olaf Sozański, Jakub Figiel, Jakub Szczudło.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał stypendia dla 30 absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy zdecydowali się studiować na Pomorzu Zachodnim, uzyskali bardzo wysokie wyniki na świadectwie maturalnym oraz średnią ocen minimum 4,5 na świadectwie ukończenia szkoły, dodatkowo są laureatami i finalistami olimpiad.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

ZAWARCIE UMOWY PARTNERSKIEJ

W dniu 11 kwietnia 2023 r. została zawarta umowa partnerska na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym, pomiędzy:

 • Instytutem Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie - Liderem Partnerstwa,
 • Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Wydział Informatyki - Partnerem Zrzeszonym,
 • Szczecińskim Collegium Informatycznym SCI - Partnerem Wiodącym.

Celem głównym partnerstwa jest wsparcie rozwoju kwalifikacji rynkowych z obszaru IT, wspieranie instytucji i kadr przygotowanych do nadawania kwalifikacji w regionie oraz promowanie idei uczenia się przez całe życie.

TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI "ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023"!

Z radością i satysfakcją informuję o bardzo wysokich miejscach naszej szkoły w 25. edycji prestiżowego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023.

W Rankingu Głównym Techników zajęliśmy:
 • 11. miejsce w Polsce,
 • 2. miejsce w Szczecinie,
 • 2. miejsce w województwie zachodniopomorskim.

Pełen Ranking Główny https://2023.technika.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-glowny-technikow
Pełen Ranking Wojewódzki https://2023.technika.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-zachodniopomorski

W Rankingu Maturalnym Techników zajęliśmy:

 • 5. miejsce w Polsce,
 • 1. miejsce w Szczecinie,
 • 1. miejsce w województwie zachodniopomorskim.

Pełen Ranking Maturalny https://2023.technika.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-maturalny-technikow

Znacząco poprawiliśmy w tym roku pozycję z poprzedniego rankingu. Wielką zasługę w tym sukcesie mają maturzyści '22, którzy osiągnęli niezwykle wysokie wyniki zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i z przedmiotów rozszerzonych.

Uzyskany tytuł "ZŁOTEJ SZKOŁY 2023" jest zaszczytnym potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia. W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 1185 techników (spośród wszystkich 1745), które spełniły tzw. kryterium wejścia.

Słowa wdzięczności i uznania kieruję do Grona Pedagogicznego, Uczniów, Absolwentów, Rodziców, Partnerów - Uczelni i Firm Branży IT, za zaangażowanie i wspólne budowanie szczęśliwej szkoły, jednocześnie pamiętając, że "DOBRA SZKOŁA OTWIERA CAŁY ŚWIAT".

Serdecznie dziękuję i gratuluję całej Społeczności Szkolnej!

Alicja Kwiatek
Dyrektor Szkoły

Międzynarodowe certyfikaty IT - maj 2022

W maju 2022 roku 85 uczniów przystąpiło do egzaminów zewnętrznych z zakresu specjalistycznej wiedzy informatycznej. 69 uczniów pomyślne zdało egzaminy i uzyskało międzynarodowe certyfikaty potwierdzające posiadane kwalifikacje IT:

 • MTA Introduction to Programming using Java - 23 uczniów
 • MTA Windows Server Administration Fundamentals - 20 uczniów
 • MTA Security Fundamentals - 26 uczniów

Egzaminy realizowane były w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Nowa wiedza nowa przyszłość”.

TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI W RANKINGU PORTALU WASZAEDUKACJA.PL!

Z satysfakcją informujemy, że 27 kwietnia 2022 roku opublikowany został Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadpodstawowych 2022 przygotowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl Nasza szkoła zajęła 7. miejsce w Polsce i 1. w Szczecinie.

Ranking uwzględnia wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wyniki ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, wyniki egzaminów zawodowych oraz wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej z lat 2019-2021. Edukacyjna Wartość Dodana to metoda analizy, która pozwala oszacować efektywność nauczania w danej placówce. Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom!

W tym roku ocenie poddano 1812 oraz 1520 techników.

Gratulujemy całej Społeczności Szkolnej!

TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI "ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2022"!

Z wielką przyjemnością informuję o doskonałych miejscach zajętych przez Technikum Informatyczne SCI w prestiżowym rankingu szkół miesięcznika edukacyjnego Perspektywy. W Rankingu Głównym Techników zajęliśmy 9. miejsce w Polsce, 1. miejsce w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim. W Rankingu Maturalnym Techników zajęliśmy 10. miejsce w Polsce, 1. miejsce w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim.

Uzyskany tytuł "ZŁOTEJ SZKOŁY 2022" kolejny raz jest zaszczytnym potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia. Nieustający entuzjazm, troska o uczniów, oddanie pracy - to cechy ważne w naszej szkole. W trudnym czasie pandemii okazało się, że świetnie poradziliśmy sobie z nowymi wyzwaniami.

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 1165 techników (spośród wszystkich 1863), które spełniły tzw. kryterium wejścia.

Serdecznie dziękuję i gratuluję całej Społeczności Szkolnej!

Alicja Kwiatek, Dyrektor Szkoły

Międzynarodowe certyfikaty IT - 2021 rok

Wielką dumą informujemy, że w 2021 roku 254 uczniów Technikum Informatycznego SCI przystąpiło do egzaminów zewnętrznych z zakresu specjalistycznej wiedzy informatycznej, takich jak: Introduction to Programming Using Java, C++ Certified Associate Programmer (CPA), Certified Associate in Python Programmer (PCAP), ISTQB, CompTIA ITF, IC3.

Egzaminy realizowane były w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 207 uczniów pomyślnie zdało egzaminy, uzyskując tym samym rozpoznawalne na rynku międzynarodowym certyfikaty potwierdzające posiadane przez nich kwalifikacje.

Jednym z warunków, jaki musi spełniać szkoła realizująca projekt, jest uzyskanie zdawalności egzaminów na poziomie minimum 80 %. Wynik osiągnięty przez naszych uczniów przede wszystkim napawa nas dumą a jednocześnie sprawia, że spełniamy wymogi stawiane przez instytucje dofinansowujące nasze przedsięwzięcia.

Gratulujemy i dziękujemy!

TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI "ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021"!

Mamy wyjątkową przyjemność podzielić się z Państwem informacją, że w Ogólnopolskim Rankingu PERSPEKTYWY 2021 Technikum Informatyczne SCI zajęło 11. miejsce w Polsce, 2. miejsce w województwie zachodniopomorskim i 2. miejsce w Szczecinie.

Serdecznie gratulujemy całej społeczności szkolnej, a szczególnie tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu – maturzystom, ich wychowawcom i nauczycielom, rodzicom, partnerom szkoły, którzy zawsze wspierają szkołę w jej działaniach. Dziękujemy również pracownikom administracji i obsługi, dzięki którym szkoła bezpiecznie funkcjonuje.

Uzyskany tytuł "ZŁOTEJ SZKOŁY 2021" jest zaszczytnym potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia.

Łącznej ocenie poddano 1743 technika w kraju. Kryteria rankingu to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI "ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020"!

Z wielką radością informujemy, że ósmy rok z rzędu jesteśmy wśród najlepszych szkół w Polsce. W rankingu techników „Perspektywy 2020” uzyskaliśmy 3. miejsce w Szczecinie i w województwie zachodniopomorskim i 19. miejsce w kraju.

W rankingu maturalnym techników szkoła zajęła 1. miejsce w Szczecinie i w województwie zachodniopomorskim oraz 9. miejsce w kraju.

Technikum Informatyczne SCI członkiem Oracle Academy!

Z satysfakcją informujemy, że Technikum Informatyczne SCI zostało przyjęte do Akademii Oracle! Członkostwo w Oracle Academy oferuje uczniom oraz nauczycielom dostęp do światowej klasy technologii, fachowo opracowanych materiałów edukacyjnych i programów nauczania, szkoleń i innych zasobów.

TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI "ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2019"!

Z wielką radością informujemy, że siódmy rok z rzędu jesteśmy wśród najlepszych szkół w Polsce. W rankingu techników „Perspektywy 2019” uzyskaliśmy 2. miejsce w Szczecinie i w województwie zachodniopomorskim i 20. miejsce w kraju.

W rankingu maturalnym techników szkoła zajęła 2. miejsce w Szczecinie i w województwie zachodniopomorskim oraz 23. miejsce w kraju.

Wyróżnienie dla Szkoły podczas Zachodniopomorskiej Gali Informatycznej!

Nasza Szkoła otrzymała zaszczytne wyróżnienie, przyznane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, za szczególny wkład w rozwój kompetencji cyfrowych młodzieży. Jubileusz 70-lecia polskiej informatyki to wspaniała okazja do wspomnień, podsumowania i wyróżnienia osiągnięć minionych lat, a także prezentacji aktualnych dokonań i kierunków rozwoju IT. Szczególne podziękowania składamy na ręce Oddziałowi Zachodniopomorskiemu PTI, z którym mamy zaszczyt i przyjemność współpracować przy realizacji licznych projektów informatycznych.

TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI "SREBRNĄ SZKOŁĄ 2018"!

Z wielką radością informujemy, że szósty rok z rzędu jesteśmy wśród najlepszych szkół w Polsce. W rankingu techników „Perspektywy 2018” uzyskaliśmy 3. miejsce w Szczecinie, 5. miejsce w województwie zachodniopomorskim i 120. miejsce w kraju.

W rankingu maturalnym techników szkoła zajęła 3. miejsce w Szczecinie, 4. miejsce w województwie zachodniopomorskim oraz 36. miejsce w kraju.

Podpisanie listu intencyjnego z brightONE Sp. z o.o.(obecnie Codelab)

W dniu 4 września 2017 r. do zaszczytnego grona Partnerów Technikum Informatycznego SCI dołączyła firma brightONE Sp. z o.o. Celem zawartego porozumienia jest współpraca w zakresie organizacji praktyk, staży oraz transferu wiedzy i doświadczenia pomiędzy stronami.

Przedmiotem działalności brightONE Sp. z o.o. jest dostarczanie usług w zakresie inżynierii systemów informatycznych, skoncentrowane na nowoczesnej, bezpiecznej i niezawodnej komunikacji tak ważnej w dzisiejszym świecie. Firma oferuje również niezawodne rozwiązania w obszarze systemów wbudowanych, rozwiązań IoT, portali internetowych, rozwoju aplikacji mobilnych, a także wdrażania systemów obsługi klienta typu contact center.

Jesteśmy przekonani, że zawarte porozumienie i nawiązywanie współpracy biznesu z edukacją zaowocuje w przyszłości świetnie przygotowanymi absolwentami naszej szkoły, gotowymi do pełnienia odpowiedzialnych ról zawodowych w dynamicznie rozwijającej się branży IT.

POROZUMIENIE Z AKADEMIĄ MORSKĄ

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20 marca 2017 r. został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie a naszą Szkołą.

Strony przyjęły następujące priorytety:

 • pomoc w rozwijaniu potencjału zawodowego, twórczego i intelektualnego młodzieży,
 • przygotowanie uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej w oparciu o umiejętności i zainteresowania,
 • umożliwienie korzystania z wiedzy i doświadczenia środowiska akademickiego.

Czujemy się zaszczyceni możliwością współpracy z renomowaną uczelnią.

TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI - ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2017! - Ranking Perspektywy 2017

Z wielką radością informujemy, że piąty rok z rzędu Technikum Informatyczne SCI znalazło się w gronie najlepszych techników w kraju (35. miejsce), w województwie zachodniopomorskim (3. miejsce) i w Szczecinie (2. miejsce) w rankingu "Perspektywy 2017". Natomiast w rankingu maturalnym techników szkoła uplasowała się na 15. miejscu w kraju.

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017


Projekt klasy patronackiej

Od roku szkolnego 2015/2016 utworzenie klasy o specjalności programowanie gier objętej patronatem Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Celem projektu jest: przygotowanie profesjonalistów w zakresie programowania gier komputerowych, oczekiwanych przez rynek pracy branży IT, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, korzystanie z wiedzy i doświadczenia środowiska akademickiego cieszącego się prestiżem i uznaniem.


TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI - ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2016! - Ranking Perspektywy 2016

Z wielką radością informujemy, że kolejny rok z rzędu Technikum Informatyczne SCI znalazło się w gronie najlepszych techników w kraju (42. miejsce), w województwie zachodniopomorskim (3. miejsce) i w Szczecinie (2. miejsce) w rankingu "Perspektywy 2016". Natomiast w rankingu maturalnych techników szkoła uplasowała się na 17. miejscu.


Porozumienie o współpracy z Akademią Sztuki

W październiku 2015 roku Technikum Informatyczne SCI podpisało porozumienie o współpracy z Akademią Sztuki - Wydziałem Sztuk Wizualnych w Szczecinie. Jej przedmiotem jest podnoszenie jakości kształcenia młodzieży w kierunkach IT, podnoszenie zainteresowania w zakresie nowych mediów.


Porozumienie o współpracy z Wydziałem Informatyki ZUT

12 grudnia 2013 r. Technikum Informatyczne SCI podpisało porozumienie o współpracy z Wydziałem Informatyki ZUT, reprezentowanym przez dziekana prof. dr hab. inż. Antoniego Wilińskiego oraz dr Agnieszkę Olejnik-Krugły.

Główne obszary współpracy dotyczą:

 • wymiany doświadczeń w obszarze nauki i dydaktyki oraz innowacji technologicznych,
 • tworzenia warunków sprzyjających szerszemu udziałowi młodzieży szkolnej w imprezach naukowo-technicznych,
 • wspierania kształcenia zawodowego nauczycieli w zakresie aktualizacji wiedzy technicznej,
 • wspierania preorientacji zawodowej młodzieży.

TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI - ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2015! - Ranking Perspektywy 2015

14 stycznia 2015 roku ogłoszono wyniki Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015. Kolejny raz jesteśmy wśród najlepszych! 40 miejsce w kraju, 3 miejsce w województwie zachodniopomorskim.


Ranking PERSPEKTYWY 2014

Technikum Informatyczne SCI zajęło 112. miejsce w Polsce wśród 300 techników w rankingu Perspektywy 2014.
W województwie zachodniopomorskim uplasowało się na 4. miejscu.


Szkoła na A

W związku z przeprowadzoną w naszej szkole przez Kuratorium Oświaty ewaluacją w obszarze "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej", otrzymaliśmy najwyższą ocenę - poziom spełniania wymagania A.

Poziom A — oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.


Projekt Business to Education

Głównym celem projektu "BUSINESS to EDUCATION" było stworzenie nowego modelu kształcenia w zakresie informatyki, opartego na systemowej współpracy regionalnych przedsiębiorców z branży IT i nauczycieli szkół o profilu informatycznym, co ma umożliwić skuteczniejsze powiązanie oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy.

Na podsumowaniu projekt, w dniu 7 czerwca, swoje prace projektowe zaprezentowało czterech uczniów – Rafał Gołębiowski, Mateusz Moszczyński, Damian Kaczyński i Wojciech Połowniak.


Ranking Perspektywy 2013

Technikum Informatyczne SCI zajęło 55. miejsce w Polsce wśród 250 najlpeszych techników w rankingu Perspektywy 2014. W województwie zachodniopomorskim uplasowało się na 2. miejscu.


Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie

W lipcu 2013 r. Technikum Informatyczne SCI podpisało porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie. Celem porozumienia jest współpraca w obszarze jakości kształcenia na kierunkach IT, podnoszenie zainteresowania informatyką i nowymi technologiami, zachęcanie młodzieży do kontynuowania nauki na poziomie wyższym na zachodniopomorskich uczelniach oraz wzajemne wspieranie działań stron.


Porozumienie o współpracy ze Szczecińskim Parkiem Naukowo Technicznym

W kwietniu 2011r. Technikum Informatyczne SCI podpisało porozumienie o współpracy ze SPNT. Jej przedmiotem jest określenie obszarów współpracy w dziedzinie wspierania rozwoju kadr lokalnej branży informatycznej.

Współpraca dotyczy w szczególności:

 • organizacji praktyk dla uczniów technikum
 • podejmowania wspólnych działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji informatycznej uczniów SCI, w tym w szczególności poprzez współpracę przy realizacji projektów obejmujących podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej, adaptację programów nauczania do potrzeb przedsiębiorców, organizację praktyk i staży dla uczniów i absolwentów SCI, na mocy odrębnych umów, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości.

Porozumienie o współpracy z Fundacją SZCZECIŃSKA

6 listopada 2013 r. Technikum Informatyczne SCI podpisało porozumienie w sprawie współpracy w ramach projektu RECReate Rewitalizacja Pomorskiej Drogi św. Jakuba.

Celem projektu jest przybliżenie uczniom idei szlaków jakubowych. Nowy produkt turystyczny - reaktywowany szlak kulturowy prowadzi do wzmocnienia istniejącego dziedzictwa kulturowego i pełniejszego wykorzystania go dla rozwoju regionalnego. Droga ta w 1987 r. została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.

W ramach współpracy w szkole – na zajęciach religii i godzinach wychowawczych odbyły się spotkania z przedstawicielami Fundacji.


Organizacja Konkursu Informatycznego SCI#code

Technikum Informatyczne SCI w roku szkolnym 2013/2014 zorganizowało pierwszą edycję Konkursu Informatycznego „SCI#code” dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Konkurs podzielony był na dwa etapy. W pierwszym, uczestnicy rozwiązywali test online. Zgłoszonych zostało prawie 190 uczestników, z których do drugiego etapu zakwalifikowało się 28 najlepszych. Finał odbył się w Technikum, 8 kwietnia 2014 roku.Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy

Projekty unijne