Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Edukacyjna Wartość Dodana

Czym jest Edukacja Wartość Dodana?

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania, jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania. By można ją zastosować, porównujemy wyniki osiągnięć: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie.

Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie każdego roku osiąga wysokie wyniki EWD w skali miasta, regionu i kraju. W roku szkolnym 2022/2023 wyniki szkoły lokują je w kategorii "szkoły sukcesu", pracującej ponadprzeciętnie z uczniami - zarówno w kategorii przedmiotów humanistycznych i języka polskiego, jak i przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Jeśli wskaźnik EWD pozostaje równy (lub bliski) zeru, to oznacza, że szkoła "statystycznie" pracuje przeciętnie w skali kraju.

Jeśli wskaźnik EWD jest ujemny, to oznacza, że szkoła osiągnęła "statystycznie" niższe wyniki niż "porównywalne" szkoły w kraju.

Jeśli wskaźnik EWD jest dodatni to oznacza, że szkoła uzyskała "statystycznie" wyższe wyniki niż "porównywalne" szkoły w kraju. O tych szkołach możemy mówić, że pracują "ponadprzeciętnie".


Wynik EWD – język polski

Wykres EWD – język polski

Wynik EWD - przedmioty humanistyczne

Wykres EWD - przedmioty humanistyczne

Wynik EWD - matematyka

Wykres EWD - matematyka

Wynik EWD - przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Wykres EWD - przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy

Projekty unijne