Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Samorząd Uczniowski SCI

Verba docent, exempla trahunt.
Słowa uczą, przykłady pociągają.

- Tytus Liwiusz

Nasza szkoła jest miejscem szczególnym. Inspiruje i zachęca do rozwijania zainteresowań pozwalających odnosić liczne sukcesy. Stwarza przestrzeń do prezentowania pasji, promuje młodzież aktywną społecznie, wrażliwą na potrzeby innych ludzi.
Zapraszamy uczniów mających inicjatywę, umiejących się komunikować z innymi.
Uczymy odwagi w myśleniu.

W naszej szkole prężnie działa SU.

Czym zajmuje się samorząd?

Najważniejszym zadaniem samorządu jest organizacja życia szkolnego w sposób zachowujący właściwe proporcje między nauką, a zajęciami rozwijającymi i zaspokajającymi zainteresowania uczniów naszej szkoły. Oczywiście najbardziej widoczną w szkole formą działalności samorządu jest organizacja różnych imprez kulturalnych i charytatywnych samorząd szkolny w planie pracy kładzie szczególny nacisk na:

  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i patriotycznych.
  • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania.
  • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczniu się klimatu w szkole.
  • rozwój zainteresowań naukowych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych.
  • tworzenie silnej więzi między uczniami.
  • podtrzymywanie tradycji szkoły.

Zapraszamy na nasz Fanpage na Facebooku: Link


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy

Projekty unijne