Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Kadra nauczycieli

"Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych."

- Konfuncjusz

Z przyjemnością i radością witamy absolwentów szkół podstawowych zdecydowanych na naukę w TECHNIKUM INFORMATYCZNYM SCI.

Ważnym czynnikiem rozwoju szkoły jest konsekwentnie realizowana polityka kadrowa. Dbamy o zatrudnienie jak najlepszej kadry nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz specjalistycznych przedmiotów zawodowych.

Celem kadry nauczycielskiej jest nauczanie oraz kształtowanie osobowości uczniów po to, aby przygotować ich do pełnienia roli świadomych członków społeczeństwa.

Dostrzegamy potrzebę wdrażania uczniom postawy podmiotowego traktowania innych ludzi, zasad etyki i pracy nad rozwojem moralnym oraz odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

Ukończenie naszej szkoły jest jednym z najlepszych sposobów zapewnienia sobie pracy w przyszłości i kontynuacji nauki na studiach wyższych, w szczególności politechnicznych.

Stawiamy na jakość kształcenia, realizując nowatorskie programy nauczania oraz podstawę programową określoną przez MEN.

Technikum Informatyczne SCI to inwestycja w przyszły sukces zawodowy!
Życzymy zatem, aby możliwości jakie oferuje nasza szkoła, stały się dla Was szansą osiągnięcia sukcesów osobistych i zawodowych.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy

Projekty unijne