Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Projekt „Droga do doświadczenia - II edycja” 24.05.2024

Na podstawie podpisanego porozumienia grupa uczniów naszej szkoły będzie miała możliwość wakacyjnego wyjazdu do Walencji w Hiszpanii.

Projekt realizowany jest na zasadach Programu Erasmus+, w ramach programu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Cel główny to podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności uczestników, w szczególności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy i ich wkładu w spójność społeczeństwa, zwłaszcza dzięki zwiększonym możliwościom dotyczącym mobilności edukacyjnej, co jest zgodne z głównym celem Erasmus+.

W ramach projektu młodzież będzie odbywała 3 tygodniowe staże w Walencji (Hiszpania), w zawodzie technik informatyk i technik programista. Planowany termin wylotu to 27.06.2024 r. powrót 17.07.2024 r. Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz stażu w całości zostaną sfinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Ukończenie stażu potwierdzone zostanie właściwymi zaświadczeniami oraz międzynarodowym certyfikatem Europass. Podczas pobytu w Walencji uczniowie będą nie tylko rozwijali umiejętności zawodowe, ale również wezmą udział w wycieczkach, będą mogli zapoznać się z urokami śródziemnomorskiej, wielokulturowej metropolii.

Dziękujemy Fundacji Rozwój i Edukacja za możliwość objęcia wsparciem naszych pełnoletnich uczniów.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy

Projekty unijne