Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Sukcesy w certyfikowanych egzaminach międzynarodowych 21.06.2023

W maju 2023 r. 109 uczniów klas: 1d, 2b, 2c oraz 3a przystąpiło do egzaminów zewnętrznych z zakresu specjalistycznej wiedzy informatycznej. 102 uczniów pomyślne zdało egzaminy i uzyskało międzynarodowe certyfikaty potwierdzające posiadane kwalifikacje IT:

  • IC3 SPARK – 28 uczniów,
  • Certified Associate Programmer – 28 uczniów,
  • Certified Associate in Python Programming – 28 uczniów,
  • Networking - 18 uczniów.

Egzaminy realizowane były w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 'Nowa wiedza nowa przyszłość'.

Podziękowania i gratulacje składamy Panom dr inż. Mirosławowi Mościckiemu oraz mgr inż. Jarosławowi Cichońskiemu, którzy przygotowali uczniów do egzaminów.

Życzymy dalszych sukcesów!


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy

Projekty unijne