Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Wycieczka do Poznania klasy 1B 15.05.2024

W środę, 15 maja, klasa 1B udała się na wycieczkę historyczną do Poznania. Uczniowie odwiedzili Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII, czyli teren fortu, w którym znajdował się w czasie II wojny światowej pierwszy na okupowanych ziemiach polskich niemiecki obóz koncentracyjny KL Posen. Drugim punktem zwiedzania było multimedialne Centrum Szyfrów ENIGMA, która poświęcone jest historii kryptologii, kryptografii oraz polskim kryptologom - Marianowi Rejewskiemu, Henrykowi Zygalskiemu i Jerzemu Różyckiemu.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy

Projekty unijne