Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Nowa wiedza, nowa przyszłość

projekt_loga

O PROJEKCIE

Projekt „Nowa wiedza nowa przyszłość” realizowany był w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r a jego celem było uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach zawodów IT przez 328 uczniów (w tym: 33K, 295M) i 20 nauczycieli (w tym: 5K, 15M) Technikum Informatycznego SCI oraz zdobycie praktycznego doświadczenia poprzez odbycie staży. Ponadto, w ramach projektu utworzona została klasa patronacka, której program nauczania obejmujący nowy przedmiot „Cyberbezpieczeństwo” został opracowany na podstawie współpracy z firmami z branży IT.

Całkowita wartość projektu wynosiła 1 546 398,00 zł, z czego 1 391 758,20 zł pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działania 8 Edukacja, Poddziałania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

DO KOGO ADRESOWANY BYŁ PROJEKT?

Projekt skierowany był do uczniów oraz nauczycieli Technikum Informatycznego SCI.

CO OFEROWAŁ PROJEKT?

Wsparcie dla uczniów:

 • kurs „Bezpieczeństwo systemów komputerowych” zakończony egzaminem MTA Security Fundamentals
 • kurs JAVA zakończony egzaminem MTA Associate Introduction to Programming JAVA
 • kurs Networking Fundamentals zakończony egzaminami MTA Networking Fundamentals oraz IC3 Spark
 • kurs „Systemy serwerowe dla średniozaawansowanych” zakończony egzaminem MTA Server Administration Fundamentals
 • kurs IT CompTIA ITF zakończony egzaminami CompTIA ITF oraz IC3 Spark
 • kurs „Szkolenie z programowania” – język Python zakończony egzaminem Certified Associate in Python Programming
 • kurs „Szkolenie z programowania” – język C++ zakończony egzaminem C++ Certified Associate Programmer
 • udział w klasie patronackiej o specjalności „Cyberbezpieczeństwo” zakończony egzaminami eLearnSecurity Junior Penetration Tester (eJPT) oraz IC 3 Spark
 • staż.

Wsparcie dla nauczycieli:

 • kurs kompetencji kluczowych
 • kurs „Montaż i eksploatacja urządzeń do 1kV” zakończony egzaminem SEP G1
 • kurs IT zakończony egzaminem IC3 Spark
 • staż.

Wyboru kursu dokonywał uczestnik wypełniając formularz rekrutacyjny.

Staż był obowiązkową formą wsparcia, w której musiał wziąć udział każdy uczestnik projektu.

JAKIE REZULTATY PRZYNIÓSŁ PROJEKT?

 • Uczniowie Technikum Informatycznego SCI zdobyli kompetencje w zakresie specjalistycznej wiedzy informatycznej
 • Uczniowie Technikum Informatycznego SCI potwierdzili swoje kwalifikacje zdając egzaminy i uzyskując międzynarodowe certyfikaty
 • Uczniowie Technikum Informatycznego SCI poprzez udział w stażach u przedsiębiorców zdobyli praktyczne doświadczenia, zwiększając swoje szanse na rynku pracy. Dodatkowo, po zakończeniu stażu uczniowie otrzymali stypendium stażowe.
 • Nauczyciele Technikum Informatycznego SCI mieli możliwość zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji biorąc udział w szkoleniach jak również zaktualizować swoją wiedzę praktyczną poprzez udział w stażach u przedsiębiorców
 • Program nauczania został zmodyfikowany pod kątem potrzeb regionalnego rynku pracy i uwarunkowań w branży IT

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Grupę docelową projektu stanowiło 328 uczniów oraz 20 nauczycieli Technikum Informatycznego SCI.

Szczegóły rekrutacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji, znajdującym się poniżej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane były do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Wypełnione dokumenty należało złożyć osobiście lub przesłać listownie na adres Biura Projektu: Szczecińskie Collegium Informatyczne SCI Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin lub przesłać mailowo (w formie skanu) na adres: sekretariat@sci.edu.pl

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z kierownikiem projektu – Panią Agnieszką Strydzińską pod numerem telefonu 91 4884737 lub za pośrednictwem maila: agnieszka.strydzinska@sci.edu.pl

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy

Projekty unijne