Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

CYBERBEZPIECZEŃSTWO - nowa specjalizacja! 25.08.2021

W roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie Technik Informatyk wprowadzamy nową specjalność Cyberbezpieczeństwo, która będzie realizowana w ramach projektu unijnego Nowa wiedza, nowa przyszłość.

Program specjalizacji będzie obejmował następujące treści:

  • wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
  • podstawy testów penetracyjnych
  • podstawy programowania w języku Python, C++
  • bezpieczeństwo sieci komputerowych i aplikacji
  • wprowadzenie do kryptografii i szyfrowania
  • metody oraz sposoby pozyskiwania informacji i przeprowadzania ataków na aplikacje, systemy oaz sieci
  • wykrywanie podatności na ataki oraz sposoby wprowadzania zabezpieczeń

Dodatkowe zajęcia specjalizacyjne będą realizowane przez kolejne trzy lata w łącznej liczbie 150 godzin dydaktycznych. Ponadto uczniowie przystąpią do egzaminów IC3 Spark oraz eLearnSecurity Junior Penetration Tester, potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami. Planowe są także płatne staże u pracodawców.

Klasa zostanie objęta patronatem Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2021".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy