Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Samorząd Uczniowski SCI

Verba docent, exempla trahunt.
Słowa uczą, przykłady pociągają.

- Tytus Liwiusz

Nasza szkoła jest miejscem szczególnym. Inspiruje i zachęca do rozwijania zainteresowań pozwalających odnosić liczne sukcesy. Stwarza przestrzeń do prezentowania pasji, promuje młodzież aktywną społecznie, wrażliwą na potrzeby innych ludzi.
Zapraszamy uczniów mających inicjatywę, umiejących się komunikować z innymi.
Uczymy odwagi w myśleniu.

W naszej szkole prężnie działa SU.

Czym zajmuje się samorząd?

Najważniejszym zadaniem samorządu jest organizacja życia szkolnego w sposób zachowujący właściwe proporcje między nauką, a zajęciami rozwijającymi i zaspokajającymi zainteresowania uczniów naszej szkoły. Oczywiście najbardziej widoczną w szkole formą działalności samorządu jest organizacja różnych imprez kulturalnych i charytatywnych samorząd szkolny w planie pracy kładzie szczególny nacisk na:

  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i patriotycznych.
  • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania.
  • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczniu się klimatu w szkole.
  • rozwój zainteresowań naukowych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych.
  • tworzenie silnej więzi między uczniami.
  • podtrzymywanie tradycji szkoły.

Zapraszamy na nasz Fanpage na Facebooku: Link


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy