Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Egzamin maturalny

Drodzy Uczniowie

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego na stronach:

Linki:

Złote, Srebrne i Brązowe… najlepsze szkoły ponadgimnazjalne to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość. Dobra szkoła otwiera wszystkie drzwi, daje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje postawę życiową młodego człowieka.

Od kilku lat należymy do grona prężnie rozwijających się szkół ponadgimnazjalnych. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach absolwentów, których można spotkać w gronie studentów uczelni studiów technicznych.

Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz wysokie miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Szkół opracowanym przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy".


Miejsca Technikum Informatycznego SCI w Ogólnopolskim Rankingu Szkół w poszczególnych latach

rokkrajwojewództwo zachodniopomorskiemiasto Szczecintytuł
201812053Srebrna Szkoła
20173532Złota Szkoła
20164232Złota Szkoła
20154032Złota Szkoła
201411243Srebrna Szkoła
20135522Srebrna Szkoła
* Ocenie poddano około 2000 techników w Polsce.

Miejsca Technikum Informatycznego SCI w Ogólnopolskim Rankingu Szkół w poszczególnych latach – kategoria: MATURA

rokkrajwojewództwo zachodniopomorskiemiasto Szczecin
20183643
20171522
20161721
20153232
20145843
20131811

RANKING STEM 2016

STEM - czyli Science Technology Engineering Mathematics.

NASZA SZKOŁA ZAJĘŁA ZASZCZYTNE 55 MIEJSCE!

Łącznie sklasyfikowano 100 najlepszych techników STEM w Polsce.
Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

Wyniki porównawcze egzaminu maturalnego

2017r.
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 100%
Kraj (technika)zdawalność – 67,9%

2016r.
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 99%
Kraj (technika)zdawalność – 68%

2015r.
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 99%
Kraj (technika)zdawalność - 67%

2014r.
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 100%
Kraj (technika)zdawalność – 54%

2013r.
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 99%
Kraj (technika)zdawalność – 81%

2012r.
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 97%
Kraj (technika)zdawalność – 70%

Wyniki porównawcze egzaminu maturalnego w kolejnych latach
zdawalność ogółem w %
Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy