Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Egzamin maturalny

Drodzy Uczniowie

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego na stronach:

Linki:

Złote, Srebrne i Brązowe… najlepsze szkoły ponadgimnazjalne to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość. Dobra szkoła otwiera wszystkie drzwi, daje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje postawę życiową młodego człowieka.

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2017

Od kilku lat należymy do grona prężnie rozwijających się szkół ponadgimnazjalnych. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach absolwentów, których można spotkać w gronie studentów uczelni studiów technicznych.

Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz wysokie miejsca w rankingach szkół:

  • 2017r. - "Złota Szkoła"
  • 2016r. - "Złota Szkoła"
  • 2015r. - "Złota Szkoła"
  • 2014r. – "Srebrna Szkoła"
  • 2013r. – "Srebrna Szkoła"

Gratulacje dla Maturzystów

Z satysfakcją i radością informujemy, że osiągnęliśmy bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego.

Mamy nadzieję, że przyczynią się one do uzyskania indeksów na wymarzone uczelnie oraz zdobycie wymarzonej pracy.


Wyniki porównawcze egzaminu maturalnego w kolejnych latach
zdawalność ogółem w %
Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy