Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Losy Absolwentów

DOBRA SZKOŁA OTWIERA CAŁY ŚWIAT

Nasza szkoła przygotowuje do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach, oraz do podjęcia pracy w branży IT.

Pragniemy, aby nasi absolwenci mieli udane życie zawodowe i rodzinne. Naszą stałą troską jest wytworzenie takiego klimatu, takiej atmosfery, aby uczniowie mogli rozwijać swoje talenty i zainteresowania zarówno humanistyczne jak i techniczne.


Najczęściej wybierane uczelnie:

Kierunek studiówUczelnia
InformatykaZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
TeleinformatykaZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ElektrotechnikaZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Elektronika i telekomunikacjaZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Automatyka i robotykaZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
InformatykaAkademia Morska w Szczecinie
NawigacjaAkademia Morska w Szczecinie
Informatyka i ekonometriaUniwersytet Szczeciński
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaUniwersytet Szczeciński
Bezpieczeństwo narodoweUniwersytet Szczeciński
GrafikaAkademia Sztuki w Szczecinie
WokalistykaAkademia Sztuki w Szczecinie
InformatykaPolitechnika Wrocławska
InformatykaAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy