Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Losy Absolwentów

DOBRY ZAWÓD - PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

Nasza szkoła przygotowuje do kontynuacji nauki, a także do podjęcia pracy zawodowej.

Pragniemy, aby nasi absolwenci mieli udane życie zawodowe i rodzinne. Naszą stałą troską jest wytworzenie takiego klimatu, takiej atmosfery, aby uczniowie mogli rozwijać swoje talenty i zainteresowania zarówno humanistyczne jak i techniczne.


Najczęściej wybierane uczelnie:

Kierunek studiówUczelnia
InformatykaZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
TeleinformatykaZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ElektrotechnikaZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Elektronika i telekomunikacjaZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Automatyka i robotykaZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
InformatykaAkademia Morska
NawigacjaAkademia Morska
Informatyka i ekonometriaUniwersytet Szczeciński
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaUniwersytet Szczeciński
Bezpieczeństwo narodoweUniwersytet Szczeciński
GrafikaAkademia Sztuki w Szczecinie
WokalistykaAkademia Sztuki w Szczecinie
InformatykaPolitechnika Wrocławska

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy