Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Egzamin zawodowy

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na stronach:

Linki:

Drodzy Uczniowie

Złote, Srebrne i Brązowe… najlepsze szkoły ponadgimnazjalne to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość. Dobra szkoła otwiera wszystkie drzwi, daje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje postawę życiową młodego człowieka.

Od kilku lat należymy do prężnie rozwijających się szkół ponadgimnazjalnych. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach absolwentów, których można spotkać w gronie studentów uczelni studiów technicznych.

Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz wysokie miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Szkół opracowanym przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk składa się z następujących kwalifikacji:

  • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Od roku szkolnego 2017/2018 w zawodze Technik Informatyk występują dwie kwalifikacje:

  • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Wyniki porównawcze egzaminu zawodowego

Sesja styczeń-luty 2018
Kwalifikacja E.14
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 82%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 58%
CKE (kraj)zdawalność - brak danych

Sesja maj-czerwiec-lipiec 2017
Kwalifikacja E.12
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 92%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 77%
CKE (kraj)zdawalność - brak danych

Sesja maj-czerwiec-lipiec 2017
Kwalifikacja E.13
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 87%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 71%
CKE (kraj)zdawalność - brak danych

Sesja styczeń-luty 2017
Kwalifikacja E.14
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 91%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 68%
CKE (kraj)zdawalność - brak danych

Sesja maj-czerwiec-lipiec 2016
Kwalifikacja E.12
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 95%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 79%
CKE (kraj)zdawalność - 81,95%

Kwalifikacja E.13
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 80%
OKE Poznań (okręg)zdawalność – 73%
CKE (kraj)zdawalność – 78,65%

Sesja styczeń-luty 2016
Kwalifikacja E.14
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 84%
OKE Poznań (okręg)zdawalność – 66%
CKE (kraj)zdawalność - 67%

Sesja maj-czerwiec-lipiec 2015
Kwalifikacja E.12
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 90%
OKE Poznań (okręg)zdawalność – 82,7%
CKE (kraj)zdawalność – 85,13%

Kwalifikacja E.13
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 90%
OKE Poznań (okręg)zdawalność – 66,6%
CKE (kraj)zdawalność – 70,57%

Wyniki porównawcze egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie Technik Informatyk
zdawalność ogółem w %

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy