Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Egzamin zawodowy

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na stronach:

Linki:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk składa się z następujących kwalifikacji:

  • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Drodzy Uczniowie

Złote, Srebrne i Brązowe… najlepsze szkoły ponadgimnazjalne to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość. Dobra szkoła otwiera wszystkie drzwi, daje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje postawę życiową młodego człowieka.

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2017

Od kilku lat należymy do prężnie rozwijających się szkół ponadgimnazjalnych. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach absolwentów, których można spotkać w gronie studentów uczelni studiów technicznych.

Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz wysokie miejsca w rankingach szkół:

  • 2017r. - "Złota Szkoła"
  • 2016r. - "Złota Szkoła"
  • 2015r. - "Złota Szkoła"
  • 2014r. – "Srebrna Szkoła"
  • 2013r. – "Srebrna Szkoła"

Wyniki porównawcze egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie Technik Informatyk
zdawalność ogółem w %

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Projekt TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE B2E: Business to Education

Partnerzy