Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Egzamin zawodowy

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na stronach:

Linki:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk składa się z następujących kwalifikacji:

  • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Drodzy Uczniowie

Złote, Srebrne i Brązowe… najlepsze szkoły ponadgimnazjalne to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość. Dobra szkoła otwiera wszystkie drzwi, daje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje postawę życiową młodego człowieka.

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2017

Od kilku lat należymy do prężnie rozwijających się szkół ponadgimnazjalnych. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach absolwentów, których można spotkać w gronie studentów uczelni studiów technicznych.

Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz wysokie miejsca w rankingach szkół:

  • 2017r. - "Złota Szkoła"
  • 2016r. - "Złota Szkoła"
  • 2015r. - "Złota Szkoła"
  • 2014r. – "Srebrna Szkoła"
  • 2013r. – "Srebrna Szkoła"

Wyniki porównawcze egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie Technik Informatyk
zdawalność ogółem w %

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Projekt TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE B2E: Business to Education

Partnerzy