Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Egzamin zawodowy

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na stronach:

Drodzy Uczniowie

Złote, Srebrne i Brązowe… najlepsze szkoły to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość. Dobra szkoła otwiera wszystkie drzwi, daje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje postawę życiową młodego człowieka.

Od kilku lat należymy do prężnie rozwijających się szkół. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach absolwentów, których można spotkać w gronie studentów uczelni studiów technicznych.

Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz wysokie miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Szkół opracowanym przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

Od roku szkolnego 2017/2018 w zawodze Technik Informatyk występują dwie kwalifikacje:

  • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Wyniki porównawcze egzaminu zawodowego

Sesja styczeń-luty 2021
Kwalifikacja EE.09
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 91%
Krajzdawalność - 63%
Województwozdawalność - 71%
Powiatzdawalność - 68%

Sesja czerwiec-lipiec 2020
Kwalifikacja EE.08
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 80%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 69,2%
CKE (kraj)zdawalność - brak danych

Wyniki porównawcze egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie Technik Informatyk
zdawalność ogółem w %
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk w latach 2015-2020 składał się z następujących kwalifikacji:

  • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Sesja styczeń-luty 2020
Kwalifikacja E.14
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 97,5%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 68,6%
CKE (kraj)zdawalność - brak danych

Sesja czerwiec-lipiec 2019
Kwalifikacja E.13
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 94%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 73%
CKE (kraj)zdawalność - brak danych

Sesja styczeń-luty 2019
Kwalifikacja E.14
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 87,0%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 52,8%
CKE (kraj)zdawalność - brak danych

Sesja czerwiec-lipiec 2018
Kwalifikacja E.12
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 98%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 77%
CKE (kraj)zdawalność - 81,43%

Kwalifikacja E.13
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 91%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 65%
CKE (kraj)zdawalność - 70,58%

Sesja styczeń-luty 2018
Kwalifikacja E.14
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 82%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 58%
CKE (kraj)zdawalność - 59,14%

Sesja maj-czerwiec-lipiec 2017
Kwalifikacja E.12
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 92%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 77%
CKE (kraj)zdawalność - 77,98%

Sesja maj-czerwiec-lipiec 2017
Kwalifikacja E.13
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 87%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 71%
CKE (kraj)zdawalność - 76,34%

Sesja styczeń-luty 2017
Kwalifikacja E.14
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 91%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 68%
CKE (kraj)zdawalność - 70,74%

Sesja maj-czerwiec-lipiec 2016
Kwalifikacja E.12
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 95%
OKE Poznań (okręg)zdawalność - 79%
CKE (kraj)zdawalność - 81,95%

Kwalifikacja E.13
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 80%
OKE Poznań (okręg)zdawalność – 73%
CKE (kraj)zdawalność – 78,65%

Sesja styczeń-luty 2016
Kwalifikacja E.14
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 84%
OKE Poznań (okręg)zdawalność – 66%
CKE (kraj)zdawalność - 67%

Sesja maj-czerwiec-lipiec 2015
Kwalifikacja E.12
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 90%
OKE Poznań (okręg)zdawalność – 82,7%
CKE (kraj)zdawalność – 85,13%

Kwalifikacja E.13
Technikum Informatyczne SCIzdawalność – 90%
OKE Poznań (okręg)zdawalność – 66,6%
CKE (kraj)zdawalność – 70,57%

Wyniki porównawcze egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie Technik Informatyk
zdawalność ogółem w %
Linki:


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2021".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy