Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Rekrutacja

Technikum Informatyczne SCI to inwestycja w przyszły sukces zawodowy! Życzymy zatem, aby możliwości jakie oferuje nasza szkoła, stały się dla Was szansą osiągnięcia sukcesów osobistych i zawodowych.

Oferujemy następujące specjalności:

  • PROGRAMOWANIE GIER - klasa objęta patronatem, opieką dydaktyczną Wydziału Informatyki ZUT
  • PROGRAMOWANIE I MULTIMEDIA
  • PROGRAMOWANIE

Dołącz do nas już dziś! Zapraszamy!

Bierzemy udział w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez Urząd Miasta Szczecin.

Harmonogram rekrutacji w Technikum Informatycznym SCI w Szczecinie na rok szkolny 2017/2018 opracowany na podstawie Zarządzenia nr 24/2017 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.


TerminCzynność
od 9 maja 2017 r. (wtorek) do 21 czerwca 2017 r. (środa) do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do Technikum Informatycznego SCI.
NABÓR 2017

Ważne: wskazanie preferencji dotyczącej wyboru klasy dokonywane jest przy składaniu dokumentów w siedzibie szkoły.

od 23 czerwca 2017r. (piątek) do 27 czerwca 2017r. (wtorek) do godz. 15:00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Technikum Informatycznego SCI o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
03 lipca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 15:00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej.

Zasady rekrutacji w Technikum Informatycznym SCI na rok szkolny 2017/2018

Uczniowie spoza Szczecina, także biorą udział w naborze elektronicznym prowadzonym przez Urząd Miasta - Nabór 2017. Wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie do Technikum Informatycznego SCI oraz kwestionariusz osobowy należy składać od 09 maja 2017r. do 21 czerwca 2017r. do godziny 15:00.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy
  • trzy aktualne zdjęcia legitymacyjne.

Dodatkowo kandydaci mogą dołączyć:

  • opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponad wojewódzkim.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Projekt TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE B2E: Business to Education

Partnerzy