Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Rekrutacja

Technikum Informatyczne SCI to inwestycja w przyszły sukces zawodowy! Życzymy zatem, aby możliwości jakie oferuje nasza szkoła, stały się dla Was szansą osiągnięcia sukcesów osobistych i zawodowych.

Oferujemy następujące specjalności:

  • PROGRAMOWANIE GIER - klasa objęta patronatem, opieką dydaktyczną Wydziału Informatyki ZUT
  • PROGRAMOWANIE I MULTIMEDIA
  • PROGRAMOWANIE

Dołącz do nas już dziś! Zapraszamy!

Bierzemy udział w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez Urząd Miasta Szczecin.

Harmonogram rekrutacji w Technikum Informatycznym SCI w Szczecinie na rok szkolny 2017/2018 opracowany na podstawie Zarządzenia nr 24/2017 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.


TerminCzynność
od 9 maja 2017 r. (wtorek) do 21 czerwca 2017 r. (środa) do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do Technikum Informatycznego SCI.
NABÓR 2017

Ważne: wskazanie preferencji dotyczącej wyboru klasy dokonywane jest przy składaniu dokumentów w siedzibie szkoły.

od 23 czerwca 2017r. (piątek) do 27 czerwca 2017r. (wtorek) do godz. 15:00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Technikum Informatycznego SCI o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
03 lipca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 15:00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej.

Zasady rekrutacji w Technikum Informatycznym SCI na rok szkolny 2017/2018

Uczniowie spoza Szczecina, także biorą udział w naborze elektronicznym prowadzonym przez Urząd Miasta - Nabór 2017. Wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie do Technikum Informatycznego SCI oraz kwestionariusz osobowy należy składać od 09 maja 2017r. do 21 czerwca 2017r. do godziny 15:00.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy
  • trzy aktualne zdjęcia legitymacyjne.

Dodatkowo kandydaci mogą dołączyć:

  • opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponad wojewódzkim.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Projekt TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE B2E: Business to Education

Partnerzy