Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Kalendarz roku szkolnego

30.08.2021 Rada Pedagogiczna, godz. 16:00
01.09.2021 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
01-30.09.2021 Praktyki zawodowe klas III
07.09.2021 Zebrania z rodzicami klas I A, I B, I C (godz. 17:00)
09.09.2021 Zebrania z rodzicami klas II A, II B, II C (godz. 17:00)
09.09.2021 Zebranie z rodzicami klas III B, III C (godz. 18:00)
16.09.2021 Zebranie z rodzicami klas III A (godz. 17:00)
30.09.2021 Zebrania z rodzicami klas maturalnych - IV A, IV B, IV C (godz. 17:00)
10.2021 Zebrania z rodzicami klas III E, III F, III G (godz. 17:00) (zgodnie z harmonogramem umieszczonym w aktualnościach)
26.11.2021 Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
29.11-03.12.2021 Zebrania z rodzicami (zgodnie z harmonogramem, który zostanie umieszczony w aktualnościach)
17.12.2021 Wystawienie ocen śródrocznych
21.12.2021 Rada Pedagogiczna, godz. 16:00
23.12.2021-02.01.2022 Zimowa przerwa świąteczna
11.01.2022 Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie – część pisemna (EE.09), godz. 14:00, klasy IV ABC
17-19.01.2022 Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie – część praktyczna (EE.09), klasy IV ABC
31.01.2022-13.02.2022 Ferie zimowe
07-11.03.2022 Zebrania z rodzicami klas I-III (zgodnie z harmonogramem, który zostanie umieszczony w aktualnościach)
18.03.2022 Dzień Otwarty Szkoły
25.03.2022 Wystawienie przewidywanych oceń końcowych w klasach programowo najwyższych
29.03.2022 Zebrania z rodzicami klas programowo najwyższych – IV A, IV B, IV C (godz. 17:00)
14.04-19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
22.04.2022 Wystawienie ocen końcowych w klasach programowo najwyższych
26.04.2022 Rada Pedagogiczna klas programowo najwyższych (godz. 16:00)
29.04.2022 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych
04.05.2022 Egzamin maturalny – język polski (poziom podstawowy, godz. 09:00)
05.05.2022 Egzamin maturalny – matematyka (poziom podstawowy, godz. 09:00)
06.05.2022 Egzamin maturalny – język angielski (poziom podstawowy, godz. 09:00)
20.05.2022 Egzamin maturalny – informatyka (poziom rozszerzony, godz. 09:00)
23.05.2022 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach I-III
24.05-31.05.2022 Zebrania z rodzicami klas I-III
02-07.06.2022 Egzamin zawodowy – część pisemna (INF.02, INF.03) – klasy III ABC, III EFG
06-12.06.2022 Egzamin zawodowy – część praktyczna (INF.02) – klasy III AB, III EFG
08-11.06.2022 Egzamin zawodowy – część praktyczna (INF.03) – klasy III C
17.06.2022 Wystawienie ocen rocznych w klasach I-III
21.06.2022 Rada Pedagogiczna (godz. 16:00)
24.06.2022 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
25.06-31.08.2022 Ferie letnie
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10.2021, 12.11.2021, 18.03.2022, 02.05.20222, 04.05.2022, 05.05.2022, 06.05.2022, 09.05.2022, 20.05.2022

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2022".

Akademia Cisco
Oracle Academy

Projekty unijne