Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Kalendarz roku szkolnego

28.08.2020 Rada Pedagogiczna, godz. 15:00
01.09.2020 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
(zgodnie z harmonogramem podanym w aktualnościach)
01-30.09.2020 Praktyki zawodowe klas III
01-03.09.2020 Zebrania z rodzicami klas I
(zgodnie z harmonogramem podanym w aktualnościach)
do 27.11.2020 Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
30.11-08.12.2020 Zebrania z rodzicami (zdalnie)
do 18.12.2020 Wystawienie ocen śródrocznych
22.12.2020 Rada klasyfikacyjna – podsumowanie I semestru, godz. 14:00
23.12.2020-
03.01.2021
Zimowa przerwa świąteczna
04-17.01.2021 Ferie zimowe
12.01.2021 Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie EE.09
18-20.01.2021 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie EE.09
03.2021 Zebrania z rodzicami klas I-III
(zgodnie z harmonogramem podanym w aktualnościach)
19.03.2021 Etap finałowy 8. edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "SCI#CODE"
do 29.03.2021 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych dla klas programowo najwyższych
30.03.2021 Zebrania z rodzicami klas programowo najwyższych
(zgodnie z harmonogramem podanym w aktualnościach)
01-06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
23.04.2021 Wystawienie ocen rocznych klas programowo najwyższych.
27.04.2021 Rada klasyfikacyjna klas programowo najwyższych, godz. 17:00
30.04.2021 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych.
04-20.05.2021 Egzamin maturalny w części pisemnej
07-20.05.2021 Egzamin maturalny w części ustnej
do 21.05.2021 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych pozostałych klas.
24-28.05.2021 Zebrania z rodzicami klas I-III
(zgodnie z harmonogramem podanym w aktualnościach)
do 18.06.2021 Wystawienie ocen rocznych w klasach I-III
22.06.2021 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas I-III, godz. 15:00
22.06.2021 Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie EE.08
25.06.2021 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uroczyste zakończenie roku szkolnego
28.06-08.07.2021 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie EE.08
26.06-31.08.2021 Ferie letnie
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10.2020, 19.03.2021, 04-06.05.2021, 04.06.2021

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2021".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy