Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Kalendarz roku szkolnego

31.08.2017 godz. 14:00Rada Pedagogiczna
04.09.2017, godz. 12:00 (poniedziałek) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (Aula Wydziału Matematyczno-Fizycznego US, ul. Wielkopolska 15)
Klasy III A-C
01.09.2017-30.09.2017
Praktyki zawodowe
Klasy I-II, IV:
12.09.2017 (wtorek)

godz. 17:00 (kl. I B-C)
godz. 18:00 (klasy II A-C)
13.09.2017 (środa)
godz. 17:00 (klasy IV A-C)
godz. 18:00 (klasy I A)
Zebrania z rodzicami
Klasy III:
3.10.2017, godz. 17:00 (wtorek)
Zebrania z rodzicami
Do: 24.11.2017 (piątek) Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
28.11.2017 (wtorek)
KLASY I-II-III, godz. 17:00
KLASY IV, godz. 17:30
Zebrania z rodzicami - poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych
Do: 18.12.2017 (poniedziałek) Wystawienie ocen śródrocznych
20.12.2017, godz. 17:00 (środa) Rada klasyfikacyjna – podsumowanie I semestru
23.12.2017-01.01.2018Zimowa przerwa świąteczna
09.01.2018 (wtorek)
KLASY I-II-II, godz. 17:00
KLASY IV, godz. 17:30
Zebrania z rodzicami
11.01.2018 (czwartek) Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.14
12.01.2018-15.01.2018Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.14
15.01.2018-28.01.2018Ferie zimowe
20.03.2018, godz. 17:00 (wtorek)Zebrania z rodzicami klas I-III
23.03.2018 (piątek)Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych rocznych dla klas programowo najwyższych
27.03.2018, godz. 17:00 (wtorek)Zebrania z rodzicami klas programowo najwyższych
29.03.2018-03.04.2018Wiosenna przerwa świąteczna
20.04.2018 (piątek)Wystawienie ocen rocznych klas programowo najwyższych.
24.04.2018, godz. 15:00 (wtorek)Rada klasyfikacyjna klas programowo najwyższych.
25.04.2018 (środa) Dzień Otwarty SCI
27.04.2018, godz. 16:00 (piątek) Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
04.05.2018-23.05.2018Egzamin maturalny
18.05.2018 (piątek) Wystawienie przewidywanych ocen rocznych pozostałych klas.
22.05.2018, godz. 17:00 (wtorek) Zebrania z rodzicami - poinformowanie o przewidywanych ocenach klas I-III
Do: 15.06.2018 (piątek) Wystawienie ocen rocznych w klasach I-III
19.06.2018 (wtorek) Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.12 i E.13
19.06.2018, godz. 17:00 (wtorek) Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas I-III
22.06.2018 (piątek) Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
28.06.2018-04.07.2018Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.12 i E.13
23.06.2018-31.08.2018Ferie letnie

Dodatkowe zebrania z rodzicami w uzgodnieniu z wychowawcą

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 07-08.05.2018, 01.06.2018


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy