Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Kalendarz roku szkolnego

30.08.2019 Rada Pedagogiczna, godz. 09:00
02.09.2019 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, godz. 11:00 (Aula Wydziału Matematyczno-Fizycznego US, ul. Wielkopolska 15)
01.09.2019-30.09.2019 Praktyki zawodowe klas III
03-05.09.2019 Zebrania z rodzicami klas:
- I ABC (po Szkole Podstawowej)
- I EFG (po Gimnazjum), II ABC, IV ABC
10.10.2019 Zebrania z rodzicami klas III ABC, godz. 17:00
Do: 25.11.2019 Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
26.11.2019 Zebrania z rodzicami klas:
- I AB, I EG, II B, III ABC, IV AB, godz. 17:00
- II C, IV C, godz. 18:00
27.11.2019 Zebrania z rodzicami klas:
- I C (po Szkole Podstawowej), II A, godz. 17:00
I F (po Gimnazjum), godz. 18:00
18.12.2019 Wystawienie ocen śródrocznych
19.12.2019 Rada klasyfikacyjna – podsumowanie I semestru, godz. 15:00
21.12.2019-06.01.2020 Zimowa przerwa świąteczna
10.01.2020 Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.14
11-14.01.2020 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.14
10.02.2020-23.02.2020 Ferie zimowe
23.03.2020 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych dla klas programowo najwyższych
09-14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna
17.04.2020 Wystawienie ocen rocznych klas programowo najwyższych.
21.04.2020 Rada klasyfikacyjna klas programowo najwyższych, godz. 17:00
24.04.2020 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych.
Do: 22.05.2020 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych pozostałych klas.
08-29.06.2020 Egzamin maturalny
Do: 19.06.2020 Wystawienie ocen rocznych w klasach I-III
22.06.2020 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas I-III, godz. 17:00
23.06.2020 Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie EE.08
26.06.2020 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uroczyste zakończenie roku szkolnego, godz. 09:00
29.06.2020-03.07.2020 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie EE.08
27.06.2020-31.08.2020 Ferie letnie
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10.2019, 02-03.01.2020, 8-10.06.2020, 12.06.2020

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy