Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Kalendarz roku szkolnego

31.08.2018 godz. 09:00Rada Pedagogiczna
03.09.2018, godz. 12:00 (poniedziałek) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (Aula Wydziału Matematyczno-Fizycznego US, ul. Wielkopolska 15)
01.09.2018-30.09.2018Praktyki zawodowe klas III
04.09.2018 (wtorek)
godz. 17:00 (kl. II AB)
Zebrania z rodzicami klas II AB
06.09.2018 (czwartek)
godz. 17:00 (kl. IV ABC)
godz. 18:00 (kl. I ABC)
Zebrania z rodzicami klas I ABC i IV ABC
07.09.2018 (piątek)
godz. 17:00 (kl. II C)
Zebrania z rodzicami klas II C
02.10.2018 (wtorek)
godz. 17:00 (kl. III ABC)
Zebrania z rodzicami klas III ABC
Do: 23.11.2018 (piątek) Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
27.11.2018 (wtorek)
godz. 17:00 (kl. I-III)
godz. 18:00 (kl. IV)
Zebrania z rodzicami - poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych
Do: 19.12.2018 (środa) Wystawienie ocen śródrocznych
20.12.2018, godz. 17:00 (czwartek) Rada klasyfikacyjna – podsumowanie I semestru
22.12.2018-01.01.2019Zimowa przerwa świąteczna
08.01.2019 (wtorek)
godz. 17:00 (kl. I-III)
godz. 18:00 (kl. IV)
Zebrania z rodzicami
10.01.2019 (czwartek) Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.14
12-15.01.2019Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.14
28.01.2019-10.02.2019Ferie zimowe
19.03.2019 (wtorek)
godz. 17:00 (kl. I-III)
Zebrania z rodzicami klas I-III
25.03.2019 (poniedziałek)Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych rocznych dla klas programowo najwyższych
26.03.2019 (wtorek)
godz. 17:00 (kl. IV)
Zebrania z rodzicami klas programowo najwyższych
21.03.2019 (czwartek) Dzień Otwarty SCI
16.04.2019 (wtorek)Wystawienie ocen rocznych klas programowo najwyższych.
17.04.2019, godz. 15:00 (środa)Rada klasyfikacyjna klas programowo najwyższych.
18-23.04.2019Wiosenna przerwa świąteczna
24.04-09.05.2019Praktyki zawodowe klas II
26.04.2019, godz. 16:00 (piątek) Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
06.05.2019-23.05.2019Egzamin maturalny
20.05.2019 (poniedziałek) Wystawienie przewidywanych ocen rocznych pozostałych klas.
21.05.2019 (wtorek)
godz. 17:00 (kl. I-III)
Zebrania z rodzicami - poinformowanie o przewidywanych ocenach klas I-III
Do: 14.06.2019 (piątek) Wystawienie ocen rocznych w klasach I-III
18.06.2019 (wtorek) Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.13
18.06.2019, godz. 15:00 (wtorek) Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas I-III
21.06.2019 (piątek) Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
26.06.2019-03.07.2019Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.13
22.06.2019-31.08.2019Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 02.11.2018, 02.05.2018


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy