Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Kalendarz roku szkolnego

31.08.2018 godz. 09:00Rada Pedagogiczna
03.09.2018, godz. 12:00 (poniedziałek) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (Aula Wydziału Matematyczno-Fizycznego US, ul. Wielkopolska 15)
01.09.2018-30.09.2018Praktyki zawodowe klas III
04.09.2018 (wtorek)
godz. 17:00 (kl. II AB)
Zebrania z rodzicami klas II AB
06.09.2018 (czwartek)
godz. 17:00 (kl. IV ABC)
godz. 18:00 (kl. I ABC)
Zebrania z rodzicami klas I ABC i IV ABC
07.09.2018 (piątek)
godz. 17:00 (kl. II C)
Zebrania z rodzicami klas II C
02.10.2018 (wtorek)
godz. 17:00 (kl. III ABC)
Zebrania z rodzicami klas III ABC
Do: 23.11.2018 (piątek) Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
27.11.2018 (wtorek)
godz. 17:00 (kl. II-IV)
godz. 17:30 (kl. I)
Zebrania z rodzicami - poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych
Do: 19.12.2018 (środa) Wystawienie ocen śródrocznych
20.12.2018, godz. 17:00 (czwartek) Rada klasyfikacyjna – podsumowanie I semestru
22.12.2018-01.01.2019Zimowa przerwa świąteczna
08.01.2019 (wtorek)
godz. 17:00 (kl. I-III)
godz. 18:00 (kl. IV)
Zebrania z rodzicami
10.01.2019 (czwartek) Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.14
12-15.01.2019Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.14
28.01.2019-10.02.2019Ferie zimowe
19.03.2019 (wtorek)
godz. 17:00 (kl. I-III)
Zebrania z rodzicami klas I-III
21.03.2019 (czwartek) Dzień Otwarty SCI
25.03.2019 (poniedziałek)Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych rocznych dla klas programowo najwyższych
26.03.2019 (wtorek)
godz. 17:00 (kl. IV)
Zebrania z rodzicami klas programowo najwyższych
12.04.2019 (piątek)Wystawienie ocen rocznych klas programowo najwyższych.
17.04.2019, godz. 15:00 (środa)Rada klasyfikacyjna klas programowo najwyższych.
18-23.04.2019Wiosenna przerwa świąteczna
24.04-09.05.2019Praktyki zawodowe klas II
26.04.2019, godz. 17:00 (piątek) Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
06.05.2019-23.05.2019Egzamin maturalny
20.05.2019 (poniedziałek) Wystawienie przewidywanych ocen rocznych pozostałych klas.
21.05.2019 (wtorek)
godz. 17:00 (kl. I-III)
Zebrania z rodzicami - poinformowanie o przewidywanych ocenach klas I-III
Do: 13.06.2019 (czwartek) Wystawienie ocen rocznych w klasach I-III
14.06.2019, godz. 15:00 (piątek) Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas I-III
18.06.2019 (wtorek) Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.13
19.06.2019 (środa) 09:00Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
26.06.2019-03.07.2019Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.13
22.06.2019-31.08.2019Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 02.11.2018, 21.03.2019, 02.05.2019


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy