Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Kalendarz roku szkolnego

01.09.2023 (piątek)Posiedzenie Rady Pedagogicznej, godz. 09:00
04.09.2023 (poniedziałek)Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024, godz. 12:00 Aula Wydziału Elektrycznego ZUT (ul. 26 kwietnia 10, Szczecin)
04-30.09.2023Praktyki zawodowe klas 4ABC
06-07.09.2023Zebrania z rodzicami klas 1ABC, 2ABCD, 3ABC (zebrania, zgodnie z harmonogramem, który zostanie umieszczony w aktualnościach)
03.10.2023 (wtorek)Zebrania z rodzicami klas 4ABC, 5ABC (zebrania, zgodnie z harmonogramem, który zostanie umieszczony w aktualnościach)
22.11.2023 (środa)Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
28.11-30.11.2023Zebrania z rodzicami klas 1ABC, 2ABCD, 3ABC, 4ABC, 5ABC (zebranie, zgodnie z harmonogramem, który zostanie umieszczony w aktualnościach)
20.12.2023 (środa)Wystawienie ocen śródrocznych
21.12.2023 (czwartek)Posiedzenie Rady Pedagogicznej, godz. 16:00
23.12-31.12.2023Zimowa przerwa świąteczna
15.01-28.01.2024Ferie zimowe
19.03.2024 (wtorek)Wystawienie przewidywanych oceń końcowych w klasach programowo najwyższych 5ABC
19.03-20.03.2024Zebrania z rodzicami klas 1ABC, 2ABCD, 3ABC, 4ABC (zgodnie z harmonogramem, który zostanie umieszczony w aktualnościach)
20.03.2024 (środa)Zebrania z rodzicami klas programowo najwyższych 5ABC
28.03-02.04.2024Wiosenna przerwa świąteczna
12.04.2024 (piątek)Dzień Otwarty Szkoły
19.04.2024 (piątek)Wystawienie ocen końcowych w klasach programowo najwyższych 5ABC
22.04.2024 (poniedziałek)Posiedzenie Rady Pedagogicznej klas programowo najwyższych 5ABC (godz. 16:00)
25.04.2024 (piątek)Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych 5ABC (godz. 16:00)
07.05-24.05.2024Egzamin maturalny - częśc pisemna
11.05-16.05.2024 oraz 20.05-25.05.2024Egzamin maturalny - część ustna
17.05.2024 (piątek)Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach 1ABC, 2ABCD, 3ABC, 4ABC
21.05-22.05.2024Zebrania z rodzicami klas 1ABC, 2ABCD, 3ABC, 4ABC (zgodnie z harmonogramem, który zostanie umieszczony w aktualnościach)
29.05.2024 (środa)Festiwal IT w SCI
04.06-10.06.2024Egzamin zawodowy INF.02, INF.03, INF.04 (część pisemna) - 3ABC, 4ABC
12.06-17.06.2024Egzamin zawodowy INF.02 (część praktyczna) - 3AB
10.06-13.05.2024Egzamin zawodowy INF.03 (część praktyczna) - 3C, 4AB
13.06-14.06.2024Egzamin zawodowy INF.04 (część praktyczna) - 4C
14.06.2024 (piątek)Wystawienie ocen rocznych w klasach I-IV
17.06.2024 (poniedziałek)Posiedzenie Rady Pedagogicznej, godz. 16:00
21.06.2024 (piątek)Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22.06-31.08.2024Ferie letnie

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

02.11.2023 (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
03.11.2023 (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
04.03.2024 (poniedziałek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
12.04.2024 (piątek) Dzień Otwarty Szkoły
02.05.2024 (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
07.05.2024 (wtorek) egzamin maturalny j. polski
08.05.2024 (środa) egzamin maturalny matematyka
09.05.2024 (czwartek) egzamin maturalnych j. angielski/j. niemiecki
13.05.2024 (poniedziałek) egzamin maturalny j. angielski poziom rozszerzony
31.05.2024 (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczychRekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy
Acodemia#SCI

Projekty unijne