Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Kalendarz roku szkolnego

31.08.2017 godz. 14:00Rada Pedagogiczna
04.09.2017, godz. 12:00 (poniedziałek) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (Aula Wydziału Matematyczno-Fizycznego US, ul. Wielkopolska 15)
Klasy III A-C
01.09.2017-30.09.2017
Praktyki zawodowe
Klasy I-II, IV:
12.09.2017 (wtorek)

godz. 17:00 (kl. I B-C)
godz. 18:00 (klasy II A-C)
13.09.2017 (środa)
godz. 17:00 (klasy IV A-C)
godz. 18:00 (klasy I A)
Zebrania z rodzicami
Klasy III:
3.10.2017, godz. 17:00 (wtorek)
Zebrania z rodzicami
Do: 24.11.2017 (piątek) Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
28.11.2017 (wtorek)
KLASY I-II-III, godz. 17:00
KLASY IV, godz. 17:30
Zebrania z rodzicami - poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych
Do: 18.12.2017 (poniedziałek) Wystawienie ocen śródrocznych
20.12.2017, godz. 17:00 (środa) Rada klasyfikacyjna – podsumowanie I semestru
23.12.2017-01.01.2018Zimowa przerwa świąteczna
09.01.2018 (wtorek)
KLASY I-II-II, godz. 17:00
KLASY IV, godz. 17:30
Zebrania z rodzicami
11.01.2018 (czwartek) Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.14
12.01.2018-15.01.2018Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.14
15.01.2018-28.01.2018Ferie zimowe
20.03.2018, godz. 17:00 (wtorek)Zebrania z rodzicami klas I-III
23.03.2018 (piątek)Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych rocznych dla klas programowo najwyższych
27.03.2018, godz. 17:00 (wtorek)Zebrania z rodzicami klas programowo najwyższych
29.03.2018-03.04.2018Wiosenna przerwa świąteczna
20.04.2018 (piątek)Wystawienie ocen rocznych klas programowo najwyższych.
24.04.2018, godz. 15:00 (wtorek)Rada klasyfikacyjna klas programowo najwyższych.
25.04.2018 (środa) Dzień Otwarty SCI
27.04.2018, godz. 16:00 (piątek) Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
04.05.2018-23.05.2018Egzamin maturalny
18.05.2018 (piątek) Wystawienie przewidywanych ocen rocznych pozostałych klas.
22.05.2018, godz. 17:00 (wtorek) Zebrania z rodzicami - poinformowanie o przewidywanych ocenach klas I-III
Do: 15.06.2018 (piątek) Wystawienie ocen rocznych w klasach I-III
19.06.2018 (wtorek) Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.12 i E.13
19.06.2018, godz. 17:00 (wtorek) Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas I-III
22.06.2018 (piątek) Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
28.06.2018-04.07.2018Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.12 i E.13
23.06.2018-31.08.2018Ferie letnie

Dodatkowe zebrania z rodzicami w uzgodnieniu z wychowawcą

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 07-08.05.2018, 01.06.2018


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Projekt TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE B2E: Business to Education

Partnerzy