Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Baza szkoły

Technikum Informatyczne SCI posiada własną siedzibę w centrum miasta.

Naszym uczniom oferujemy możliwość nauki w nowoczesnych salach na wysokiej jakości sprzęcie pod kierunkiem profesjonalnej kadry pedagogicznej.

Sale lekcyjne posiadają nowoczesne wyposażenie dostosowane do wymogów i norm obowiązujących przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wyposażone są w profesjonalny sprzęt, w tym laptopy. W salach istnieje możliwość zaciemniania pomieszczeń, co jest przydatne w sytuacji korzystania z wszelkiego rodzaju rzutników oraz projektorów multimedialnych. Ponadto, w każdej sali znajduje się gigabitowa infrastruktura informatyczna w postaci lokalnej sieci. Daje to możliwość korzystania z lokalnych zasobów sieciowych oraz z sieci Internet zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów. Dodatkowo, w obrębie szkoły został zainstalowany system bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. Podnosi to prestiż oraz wpływa na atrakcyjność oferty szkoły.

W budynku znajduje się wydzielona biblioteka zapewniająca dostęp do literatury fachowej i informacji o niej. Księgozbiór obejmuje podręczniki w zakresie języka angielskiego, przedmiotów ogólnokształcących (w tym czasopisma). W miarę potrzeb poszerzany będzie księgozbiór w zakresie specjalistycznej literatury przydatnej do opanowania wiadomości i umiejętności związanych z kierunkiem kształcenia.

Szkoła posiada szereg systemów czuwających nad bezpieczeństwem wszystkich uczniów. Zaliczyć do tego można system alarmowy oraz system monitorowania w postaci kamer rejestrujących, oraz dwa niezależne łącza do firmy ochraniającej i monitorującej budynek.

Nasi uczniowie mają możliwość uzyskania certyfikatów uznawanych przez kraje Unii Europejskiej.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy