Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Baza szkoły

Technikum Informatyczne SCI posiada własną siedzibę w centrum miasta.

Naszym uczniom oferujemy możliwość nauki w nowoczesnych salach na wysokiej jakości sprzęcie pod kierunkiem profesjonalnej kadry pedagogicznej.

Sale lekcyjne posiadają nowoczesne wyposażenie dostosowane do wymogów i norm obowiązujących przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wyposażone są w profesjonalny sprzęt, w tym laptopy. W salach istnieje możliwość zaciemniania pomieszczeń, co jest przydatne w sytuacji korzystania z wszelkiego rodzaju rzutników oraz projektorów multimedialnych. Ponadto, w każdej sali znajduje się gigabitowa infrastruktura informatyczna w postaci lokalnej sieci. Daje to możliwość korzystania z lokalnych zasobów sieciowych oraz z sieci Internet zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów. Dodatkowo, w obrębie szkoły został zainstalowany system bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. Podnosi to prestiż oraz wpływa na atrakcyjność oferty szkoły.

W budynku znajduje się wydzielona biblioteka zapewniająca dostęp do literatury fachowej i informacji o niej. Księgozbiór obejmuje podręczniki w zakresie języka angielskiego, przedmiotów ogólnokształcących (w tym czasopisma). W miarę potrzeb poszerzany będzie księgozbiór w zakresie specjalistycznej literatury przydatnej do opanowania wiadomości i umiejętności związanych z kierunkiem kształcenia.

Szkoła posiada szereg systemów czuwających nad bezpieczeństwem wszystkich uczniów. Zaliczyć do tego można system alarmowy oraz system monitorowania w postaci kamer rejestrujących, oraz dwa niezależne łącza do firmy ochraniającej i monitorującej budynek.

Nasi uczniowie mają możliwość uzyskania certyfikatów uznawanych przez kraje Unii Europejskiej.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Akademia Cisco Oracle Academy

Projekty unijne

Partnerzy