Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Kierunki kształcenia

ZAPROGRAMOWANI NA PRZYSZŁOŚĆ

Informatyka jest bardzo obszerną dziedziną łączącą naukę, technikę i sztukę. Rozwiązania Informatyczne można stosować w różnych obszarach, dlatego też w przyszłej pracy niezwykle ważne są konkretne rozwiązania specjalizacyjne. W trakcie zajęć specjalizacyjnych uczniowie poznają m.in. techniki programowania aplikacji mobilnych oraz techniki multimedialne z elementami zasad wytwarzania interfejsów użytkownika oraz testowania aplikacji.

Branża informatyczna rozwija się w szybkim tempie, przez co z roku na rok coraz bardziej rośnie zapotrzebowanie na specjalistów IT, w tym programistów.

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy następujące klasy:

Technik Informatyk (351203) Klasa 1a – 28 miejsc

Specjalizacja: programowanie

Zdobyte kwalifikacje:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, informatyka.

Języki obce:
język angielski, język niemiecki.

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.


Technik Informatyk (351203) Klasa 1b – 28 miejsc (patronat i opieka dydaktyczna Wydziału Informatyki ZUT)

Specjalizacja: programowanie gier

Zdobyte kwalifikacje:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, informatyka.

Języki obce:
język angielski, język niemiecki.

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.


Technik Programista (351406) klasa dwujęzyczna Klasa 1c – 28 miejsc

Zdobyte kwalifikacje:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przedmioty rozszerzone:

  • matematyka,
  • fizyka lub informatyka.

(przedmioty nauczane w języku polskim i języku angielskim)

Języki obce:
język angielski, język niemiecki.

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Dodatkowo:
sprawdzian kompetencji językowych – egzamin pisemny składający się z dwóch części:
część I – język angielski,
część II – język angielski w programowaniu.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim z przedmiotu język angielski, są zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w sprawdzianie kompetencji językowych.


Technik Programista (351406) Klasa 1d – 28 miejsc

Zdobyte kwalifikacje:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, informatyka.

Języki obce:
język angielski, język niemiecki.

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka.


Odpowiednio zaplanowany program nauczania, ciekawe specjalności oraz doskonale przygotowana baza dydaktyczna pozwalają rozwijać umiejętności praktyczne w różnych obszarach.

W trakcie nauki uczniowie naszej szkoły przystępują do następujących egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

TECHNIK INFORMATYK

  • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIK PROGRAMISTA

  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

W ramach programu nauczania w zawodach Technik Informatyk oraz Technik Programista istnieje możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności:

  • Cyberbezpieczeństwo (bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych),
  • Tworzenie i testowanie aplikacji,
  • Grafika 3D i druk 3D,
  • Programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych.

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2022".

Akademia Cisco
Oracle Academy

Projekty unijne