Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Misja szkoły

DOBRA SZKOŁA OTWIERA CAŁY ŚWIAT

Założeniem Technikum Informatycznego SCI jest umożliwienie uczniom zdobycia zarówno konkretnej wiedzy ogólnej jak i specjalistycznej, przy równoczesnym kształtowaniu umiejętności płynnego kontynuowania nauki na studiach wyższych oraz wejścia na rynek pracy i biznesu.

W naszej szkole system kształcenia oparty jest na sprawdzonych i solidnych wzorcach, bazuje na nowoczesnych i ciekawych programach nauczania, które są stale modyfikowane i dostosowywane do specyfiki specjalności.

Uczniowie uczą się języków obcych, mają do dyspozycji nowoczesne pracownie a ich wiedza jest stale weryfikowana i sprawdzana.

Chcemy, aby nasi absolwenci mieli pewność, że dobrze przyswoili profesjonalną wiedzę i zdobyli potrzebne w pracy umiejętności praktyczne. Kładziemy więc nacisk zarówno na podnoszenie poziomu wiedzy profesjonalnej, jak i na pracę nad osobowością.

Codzienna praca w naszej szkole procentuje wysokimi wynikami zdawalności egzaminów zewnętrznych.

Dlaczego my? Co nas wyróżnia?

  • jesteśmy wśród najlepszych szkół w Polsce, województwie zachodniopomorskim i w Szczecinie,
  • doskonałe przygotowujemy do studiów informatycznych,
  • umożliwiamy uzyskanie kwalifikacji zawodowych, pozwalających zdobyć ciekawą i dobrze płatną pracę,
  • rozwijamy postawy przedsiębiorcze, umożliwiające prowadzenie w przyszłości własnego biznesu,
  • łączymy teorie z praktyką, jako najskuteczniejszy sposób zdobywania wiedzy,
  • z entuzjazmem podchodzimy do pracy całej społeczności szkolnej.

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy