Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku

Misja szkoły

DOBRA SZKOŁA OTWIERA CAŁY ŚWIAT

Założeniem Technikum Informatycznego SCI jest umożliwienie uczniom zdobycia zarówno konkretnej wiedzy ogólnej jak i specjalistycznej, przy równoczesnym kształtowaniu umiejętności płynnego kontynuowania nauki na studiach wyższych oraz wejścia na rynek pracy i biznesu.

W naszej szkole system kształcenia oparty jest na sprawdzonych i solidnych wzorcach, bazuje na nowoczesnych i ciekawych programach nauczania, które są stale modyfikowane i dostosowywane do specyfiki specjalności.

Uczniowie uczą się języków obcych, mają do dyspozycji nowoczesne pracownie a ich wiedza jest stale weryfikowana i sprawdzana.

Chcemy, aby nasi absolwenci mieli pewność, że dobrze przyswoili profesjonalną wiedzę i zdobyli potrzebne w pracy umiejętności praktyczne. Kładziemy więc nacisk zarówno na podnoszenie poziomu wiedzy profesjonalnej, jak i na pracę nad osobowością.

Codzienna praca w naszej szkole procentuje wysokimi wynikami zdawalności egzaminów zewnętrznych.

Dlaczego my? Co nas wyróżnia?

  • jesteśmy wśród najlepszych szkół w Polsce,
  • doskonałe przygotowanie do studiów informatycznych,
  • możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych, pozwalających zdobyć ciekawą i dobrze płatną pracę,
  • możliwość prowadzenia własnej firmy informatycznej,
  • umiejętności praktyczne łatwiej zdobyć w młodym wieku, a więc warto rozpocząć informatyczne kształcenie zawodowe już po gimnazjum,
  • dominujący system kształcenia to łączenie teorii z praktyką – najskuteczniejszy sposób zdobywania wiedzy.
  • entuzjazm do dobrej pracy całej społeczności szkolnej.

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM INFORMATYCZNE SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Projekt TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE B2E: Business to Education

Partnerzy