Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Stypendysta Fundacji na rzecz Rozwoju ZUT 2023/2024 10.10.2023

Z wielką radością informujemy, że absolwent Olaf Sozański, został stypendystą Fundacji na rzecz Rozwoju ZUT i otrzymał stypendium w kwocie 25.000 zł. Celem Fundacji jest przyciągnięcie najzdolniejszych młodych ludzi do Szczecina, pomoc w ukończeniu studiów i zaplanowaniu dobrej przyszłości. Podejmowane wspólnie działania i zaangażowanie przyczynią się do realizacji słów Erasmusa „Nadzieja narodu tkwi w odpowiednim wyedukowaniu jego młodzieży”.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2023".

Akademia Cisco
Oracle Academy
Acodemia#SCI

Projekty unijne