Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Zajęcia na Wydziale Informatyki ZUT 27.02.2020

W czwartek, 27 lutego, na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie zostały przeprowadzone zajęcia laboratoryjne pt. „Badania wybranych parametrów statycznych i dynamicznych bramek logicznych”, w których udział uczniowie klas pierwszych. Zajęcia odbyły się w Katedrze Architektury Komputerów i Teleinformatyki pod opieką Pani dr Małgorzaty Pelczar. W ramach zajęć uczniowie mieli okazję w praktyce zaobserwować działanie scalonych układów logicznych wykonanych w technologi TTL. Zajęcia te były praktycznym rozwinięciem wiedzy o podstawach techniki cyfrowej, zdobytej w ramach przedmiotu Urządzenia Techniki Komputerowej. Pozwoliło to poszerzyć wiedzę uczniów na temat działania logicznych układów cyfrowych. Gościnne zajęcia na Wydziale Informatyki odbyły się po raz trzeci i mamy nadzieje na dalszą owocną współprace w zakresie rozwijania wiedzy i zainteresowań naszych uczniów.

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2023".

Akademia Cisco
Oracle Academy
Acodemia#SCI

Projekty unijne