Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Zaszczytne wyróżnienie 20.10.2023

Z wielką radością i satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o wyróżnieniu naszego absolwenta Olafa Sozańskiego, który został laureatem stypendium Fundacji na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jednocześnie dziękujemy za docenienie naszego wkładu w rozwijanie talentów młodych ludzi. W codziennej pracy pamiętamy, że "Dobra szkoła otwiera cały świat."

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Technikum Informatycznego SCI


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2023".

Akademia Cisco
Oracle Academy
Acodemia#SCI

Projekty unijne