Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

ZAWARCIE UMOWY PARTNERSKIEJ 19.05.2023

W dniu 11 kwietnia 2023 r. została zawarta umowa partnerska na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym, pomiędzy:

  • Instytutem Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie - Liderem Partnerstwa,
  • Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Wydział Informatyki - Partnerem Zrzeszonym,
  • Szczecińskim Collegium Informatycznym SCI - Partnerem Wiodącym.

Celem głównym partnerstwa jest wsparcie rozwoju kwalifikacji rynkowych z obszaru IT, wspieranie instytucji i kadr przygotowanych do nadawania kwalifikacji w regionie oraz promowanie idei uczenia się przez całe życie.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy
Acodemia#SCI

Projekty unijne