Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Podpisanie listu intencyjnego z brightONE Sp. z o.o. 04.09.2017

W dniu 4 września 2017 r. do zaszczytnego grona Partnerów Technikum Informatycznego SCI dołączyła firma brightONE Sp. z o.o. Celem zawartego porozumienia jest współpraca w zakresie organizacji praktyk, staży oraz transferu wiedzy i doświadczenia pomiędzy stronami.

Przedmiotem działalności brightONE Sp. z o.o. jest dostarczanie usług w zakresie inżynierii systemów informatycznych, skoncentrowane na nowoczesnej, bezpiecznej i niezawodnej komunikacji tak ważnej w dzisiejszym świecie. Firma oferuje również niezawodne rozwiązania w obszarze systemów wbudowanych, rozwiązań IoT, portali internetowych, rozwoju aplikacji mobilnych, a także wdrażania systemów obsługi klienta typu contact center.

Jesteśmy przekonani, że zawarte porozumienie i nawiązywanie współpracy biznesu z edukacją zaowocuje w przyszłości świetnie przygotowanymi absolwentami naszej szkoły, gotowymi do pełnienia odpowiedzialnych ról zawodowych w dynamicznie rozwijającej się branży IT.


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy