Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Srebrna Szkoła 2013 Srebrna Szkoła 2014 Złota Szkoła 2015 Złota Szkoła 2016 Złota Szkoła 2017
Odwiedź nas na facebooku

Udział w uroczystościach 75. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych 16.09.2017

W sobotę, 16 września, na zaproszenie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin pan Adam Czarniawski, opiekun Szkolnego Klubu Historycznego, uczestniczył w warszawskich uroczystościach 75. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Wziął udział w uroczystej mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w uroczystościach na pl. marszałka Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz w konferencji i spotkaniu z kombatantami w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej.

Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Akademia Cisco

Projekty unijne

Partnerzy