Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Warsztaty z pierwszej pomocy dla klas pierwszych 28.09.2023

W czwartek, 28 września, uczniowie klas pierwszych wzięli udział w 90-minutowych warsztatach przygotowanych przez szkolną sekcję pierwszej pomocy. W trakcie warsztatów dowiedzieli się m.in. czym jest nagłe zatrzymanie krążenia, jak podejść bezpiecznie do poszkodowanego, jak użyć AED, w jaki sposób poprawnie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, w jakim celu przeprowadza się wywiad SAMPLE. Warsztaty zakończyły się krótką scenką sytuacyjną, w której prowadzący pokazali podejście do poszkodowanego, wykorzystanie poszczególnych umiejętności do sprawdzenia stanu, wykonanie badania urazowego, umieszczenie poszkodowanego na desce i ewakuację.

Warsztaty przeprowadzili: Julia Podolak, Natalia Warniełło, Filip Charif, Wojciech Senko, Hubert Rutkowski, Karol Skoczkowski, Piotr Demeniuk, Igor Nadkierniczny i absolwent (obecnie student Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu) - Michał Nerlo. W zespole mamy młodszych ratowników, ratowników WOPR (oraz sterników motorowodnych), ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy, strażaków-ochotników, nurków-ratowników.

Dziękujemy!


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Akademia Cisco
Oracle Academy
Acodemia#SCI

Projekty unijne