Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Odwiedź nas na facebooku
Partnerzy

Zarządzenie Dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć szkolnych 11.03.2020

ZARZĄDZENIE DYREKTORA TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO SCI W SZCZECINIE

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, działając na podstawie ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zawieszam zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze w dniach 12-31 marca 2020 r. Dalsze informacje i komunikaty będą publikowane na stronie internetowej szkoły (www.sci.edu.pl) oraz dziennika Librus.

Z uwagi na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2 przedmiotowe zarządzenie ma znaczenie profilaktyczne i służy ochronie zdrowia młodzieży. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi aby uczniowie pozostali w tym czasie w domu i nie przebywali w miejscach publicznych.

Nauczyciele, w celu kontynuowania realizacji podstawy programowej, przekażą gospodarzom klas zagadnienia i zadania za pomocą poczty elektronicznej i platform edukacyjnych. Uczniowie mogą się kontaktować z nauczycielami za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź dziennika Librus.

W przypadkach potrzeby wsparcia psychologiczno-pedagogicznego należy kontaktować się z pedagogiem szkolnym drogą elektroniczną (pedagog@sci.edu.pl).

Administracja szkolna będą w tym czasie dostępna w godzinach 09:00-13:00.

W chwili kiedy zajęcia byłyby wznowione, wszyscy uczniowie realizują obowiązki szkolne zgodnie z planem na dzień wznowienia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dn. 12 marca 2020 r.

Szczecin, dn. 11 marca 2020 r.

Dyrektor Technikum Informatycznego SCI w Szczecinie
Alicja Kwiatek


Rekrutacja, bezpłatna nauka - dołącz do nas już dziś
Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2023".

Akademia Cisco
Oracle Academy
Acodemia#SCI

Projekty unijne